สุภาษิตคำพังเพยตายประชดป่าช้า ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยตายประชดป่าช้า
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตายประชดป่าช้า

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตายประชดป่าช้า

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงคนที่อยากตาย เพื่อให้ป่าช้าเดือดร้อน ป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่ฌาปนกิจอยู่แล้ว การกระทำแบบนี้ไร้ซึ่งประโยชน์ใดๆ แถมยังเดือดร้อนตัวเองอีก ป่าช้าไม่รู้สึกรู้สาอะไรด้วย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การกระทำที่เป็นการประชดประชันอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ตัวเองกลับเป็นฝ่ายที่ต้องได้รับผลกระทบ ความเสียหายจากการทำหรือคำพูดของตนเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตายประชดป่าช้า

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตายประชดป่าช้า

  • สส. ที่พากันตายประชดป่าช้า ด้วยการลาออกจากการเป็น สส. เพื่อประชดรัฐบาลที่ผ่านร่าง พรบ. นิรโทษกรรม โดยที่รัฐบาลไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนอะไรเลย
  • ผมอยากจะตายประชดป่าช้าเผารถทิ้งกันไปเลย เพราะผมซื้อรถใหม่ป้ายแดงคันนี้มาได้เพียง 1 ปี รถก็มีปัญหาต้องซ่อมตลอด ในส่วนของบริษัทรถยนต์ก็ไม่ได้มาชี้แจ้งหรือรับผิดชอบอะไรเลย
  • การคบคนขี้ใจน้อย ต้องระวัง บางคนเวลาไม่พอใจ ก็จะทำตัว ตายประชดป่าช้า แกลงทำอะไรหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อประขด จน มักจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยาก เกิดปัญหาตามมา
  • คุณทำแบบนี้ก็เหมือนตายประชดป่าช้า คุณไม่พอใจที่บริษัทไม่ทำตามข้อเรียกร้องของคุณ ก็เลยตัดสินใจลาออกทั้งๆที่ยังไม่มีงานใหม่รองรับ
  • ถ้าคนที่เรารักไม่รักเราแล้ว ทำไมจะต้องมาตายประชดป่าช้า ด้วยการทำร้ายตัวเองแบบนี้ ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย หันมารักตัวเองก่อนเถอะนะ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements