นิทานอีสป เรื่อง “ห่านที่วางไข่ทองคำ” ไทย-Eng

นิทานอีสปห่านที่วางไข่ทองคำ ไทย-Eng

“ห่านที่วางไข่ทองคำ” เป็นนิทานอีสปที่รู้จักกันดีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสอนบทเรียนสำคัญของความโลภและอันตรายของการเห็นแก่ได้

นิทานอีสปเรื่องห่านที่วางไข่ทองคำ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวนายากจนคนหนึ่งเลี้ยงห่านที่ออกไข่เป็นทองคำทุกวัน ชาวนาเกิดความโลภและคิดว่าหากเขาสามารถเก็บไข่ทองคำทั้งหมดได้ในคราวเดียว เขาจะร่ำรวยในชั่วข้ามคืน ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจฆ่าห่านและผ่าท้องของมัน สุดท้ายพบว่าไม่มีไข่ทองคำอยู่ในนั้น

Once upon a time, there was a poor farmer who had a goose that laid a golden egg every day. The farmer became greedy and thought that if he could get all the golden eggs at once, he would become rich overnight. So, he decided to kill the goose and cut open its belly, only to find out that there were no golden eggs inside.

ชาวนาจึงเห็นห่านเป็นแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของของขวัญประจำวันของมัน เขาได้เรียนรู้ว่าความโลภของเขาได้นำไปสู่ความหายนะของเขาเองและทำให้เขาสูญเสียแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของเขา

The farmer had been taking the goose for granted and had not realized the value of its daily gifts. He learned that his greed had led to his own downfall and that he had lost the source of his wealth.

นิทานอีสปเรื่องห่านออกไข่ทองคำ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความโลภสามารถนำไปสู่การสูญเสียสิ่งที่มีค่าได้”

ความโลภสามารถนำไปสู่การได้กำไรในระยะสั้น แต่ท้ายที่สุดอาจส่งผลเสียในระยะยาว นอกจากนี้ยังแสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของความกตัญญูและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี

  • ความโลภสามารถนำไปสู่การได้รับในระยะสั้น แต่ท้ายที่สุดอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียในระยะยาว
  • สิ่งสำคัญคือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและอย่าเห็นแก่ของถูก
  • เราควรระวังอย่าให้ความปรารถนาที่จะบังตาเรามากขึ้นจากพรที่เรามีอยู่แล้ว
  • การกระทำมีผลที่ตามมา และเราควรพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวจากการเลือกของเรา

“Greed can lead to the loss of something valuable.”

  • Greed can lead to short-term gains but can ultimately result in long-term losses.
  • It’s important to appreciate the value of what we have and not take things for granted.
  • We should be careful not to let our desire for more blind us to the blessings we already have.
  • Actions have consequences, and we should consider the long-term impacts of our choices.

นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอมตะที่เตือนใจเราถึงความสำคัญของความกตัญญูและอันตรายของความโลภ มันสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและพิจารณาผลกระทบระยะยาวจากการเลือกของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children