นิทานอีสป เรื่อง “เต่ากับเหล่านก” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องเต่ากับเหล่านก ไทย-Eng

“เต่ากับเหล่านก” เป็นนิทานอีสปที่เล่าถึงคำขอความช่วยเหลือของเต่านำไปสู่การทรยศโดยนกอินทรีและอีกา เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีเจตนาที่แท้จริงและการไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง

นิทานอีสปเรื่องเต่ากับเหล่านก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนอันห่างไกล เต่าปรารถนาที่จะเปลี่ยนทิวทัศน์ มันเข้าใกล้นกอินทรีคู่บารมี โดยเสนอรางวัลมากมายเพื่อแลกกับการขนส่งไปยังบ้านใหม่ นกอินทรีผู้สูงศักดิ์ซึ่งมีพละกำลังและสง่างามจับกระดองเต่าด้วยกรงเล็บอันทรงพลังของมัน และขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่

Once upon a time, In a distant land, a Tortoise longed for a change of scenery. It approached a majestic Eagle, offering a rich reward in exchange for transportation to its new home. The noble Eagle, with strength and grace, gripped the Tortoise’s shell with her powerful talons and ascended into the vast sky.

ขณะที่พวกมันเดินทาง พวกมันได้พบกับอีกาเจ้าเล่ห์ที่มองเห็นโอกาส อีกากระซิบอย่างเจ้าเล่ห์กับนกอินทรีว่า “เต่าเป็นอาหารอันโอชะ เป็นงานฉลองที่รอเราอยู่”

As they journeyed, they encountered a cunning Crow who saw an opportunity. The Crow whispered slyly to the Eagle, “Tortoise is a delicacy, a feast waiting to happen.”

อย่างไรก็ตาม นกอินทรีที่ฉลาดกลับมองเห็นกลอุบายของอีกาได้ มันตอบว่า “กระดองแข็งเกินไปสำหรับจะงอยปากของข้า”

The wise Eagle, however, saw through the Crow’s deceit. He replied, “The shell is too sturdy for my beak.”

แต่อีกาเจ้าเล่ห์ยืนกรานว่า “หินด้านล่างจะแตกเปลือกเต่านั้นออกให้กว้างได้”

But the crafty Crow persisted, “The rocks below will crack that shell wide open.”

น่าเสียใจที่นกอินทรีได้รับอิทธิพลจากคำพูดของอีกา ปล่อยเต่าออกไปเหนือหน้าผาขรุขระ เต่าผู้น่าสงสารได้พบกับจุดจบอันน่าสลดใจ และกลายเป็นอาหารในงานเลี้ยงโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับนกอินทรีและอีกา

Regrettably, the Eagle, influenced by the Crow’s words, released the Tortoise over a jagged precipice. The poor Tortoise met a tragic end, becoming an unintended feast for the Eagle and the Crow.

นิทานอีสปเต่ากับเหล่านก

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“อย่าทะยานขึ้นไปบนปีกนกของศัตรู จงระมัดระวังคนที่เราไว้วางใจและตระหนักว่าผู้อื่นอาจมีเจตนาแอบแฝง”

  • ระวังที่คนที่หลอกลวง: นิทานเรื่องนี้เตือนให้เราระวังผู้ที่ให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในวาระที่ซ่อนอยู่ ไม่ใช่ทุกคนที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของคุณ
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ: การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ ภูมิปัญญาเริ่มแรกของนกอินทรีน่าจะมีชัยเหนือคำพูดอันชาญฉลาดของอีกา
  • ผลที่ตามมาของความใจง่าย: การทำตามคำแนะนำของผู้อื่นโดยสุ่มสี่สุ่มห้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันขัดแย้งกับวิจารณญาณที่ดีกว่าของคุณ อาจนำไปสู่ผลที่ตามมาที่โชคร้ายได้
  • เชื่อสัญชาตญาณของคุณ: เชื่อสัญชาตญาณของคุณและประเมินคำแนะนำอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สำคัญ อย่าหลงไปกับคำแนะนำที่โน้มน้าวใจแต่น่าสงสัย
  • ความซื่อสัตย์: ความไม่ซื่อสัตย์ของอีกานำไปสู่ความตายของเต่า การยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ในการกระทำและการมีปฏิสัมพันธ์ของเราถือเป็นสิ่งสำคัญ

“Never soar aloft on an enemy’s pinions. Be cautious about who we trust and to recognize when others might have ulterior motives.”

  • Beware of Deceptive Counsel: This fable reminds us to be cautious of those who offer advice or assistance with hidden agendas. Not everyone has your best interests at heart.
  • Critical Thinking: Critical thinking and discernment are essential. The Eagle’s initial wisdom should have prevailed over the Crow’s cunning words.
  • The Consequences of Gullibility: Blindly following the guidance of others, especially when it contradicts your better judgment, can lead to unfortunate consequences.
  • Trust Your Instincts: Trust your instincts and evaluate advice carefully, especially when it involves important decisions. Don’t be swayed by persuasive but dubious counsel.
  • Honesty: The Crow’s dishonesty led to the Tortoise’s demise. Upholding integrity and honesty in our actions and interactions is vital.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงผลที่ตามมาของความไว้วางใจที่หายไป และความสำคัญของการประเมินคำแนะนำอย่างมีวิจารณญาณและข้อเสนอความช่วยเหลือ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children