สุภาษิตคำพังเพยอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ที่มาของสำนวน คนสมัยก่อนเปรียบเปรยถึงกผลไม้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย มีมากมายหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น มะม่วง ตอนมันยังดิบ ก็มีรสเปรี้ยว ถ้าเราไปรีบสอยรีบกินเสียก่อน ก็อดกินตอนมันสุก มีรสหวานมัน อร่อย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การอดทนรอจังหวะเวลา มันคุ้มค่า อดใจไว้ก่อนเพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้า กล่าวคือ การอดใจรอไว้ก่อนอย่าด่วนผลีผลามไปเลือกคว้าสิ่งที่ยังไม่ดีพอ เพราะสิ่งที่ดีกว่านี้ยังรออยู่ในภายภาคหน้า

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

  • คนเราต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ยอมอดทน ทุ่มเทให้กับงานตอนที่ยังมีแรง เมื่อถึงเวลาพร้อมด้วย วัยวุฒิและประสบการณ์ก็จะมีหน้าที่การงานที่ดี การเงินที่ดี
  • หนูเอยกำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จงพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดี เรื่องความรักอย่าเพิ่งไปฝักใฝ่อดเปรี้ยวไว้กินหวานเถอะนะลูก
  • อดเปรี้ยวไว้กินหวานนี้ ที่ว่าเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงความสำเร็จเพราะเป็นการฝึกผู้ปฏิบัติให้รู้จักอดทน ขยันหมั่นเพียร ยึดมั่นในสัจจะ และดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ซึ่งตรงกันข้ามกับประเภทใจเร็วด่วนได้ หรือชิงสุกก่อนห่ามที่แม้จะดูว่าสมประโยชน์ในเบื้องต้นและได้เสพสุขแบบทันใจ แต่ก็ไม่ยั่งยืนถาวรและมักจะตามมาด้วยความทุกข์ความผิดหวังในที่สุด
  • ถ้าเธออยากได้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่เธอต้องการ ต้องฝืนใจอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพราะอีกไม่นานบริษัทก็จะออกคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่แล้ว
  • การใช้เงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำเป็นต้องวางแผน การใช้เงินให้มีค่า ต้องรู้จัก อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เก็บออมเงินไว้ใช้ยาม ลำบากหรือยามแก่ชราหรือนำเงินไปลงทุนให้เกิดรายได้ในอนาคต ซึ่งบางทีก็ต้องใช้เวลานานมาก อาจเกิน 10 ปี บางคนนำเงิน บางส่วนหักจากเงินเดือนไปลงทุนซื้อบ้าน ซื้อที่ดินโดยวางแผนที่จะขายในอีกหลายปีข้างหน้า หากโชคดีเลือกทำเลได้ดี อาจจะ ทำกำไรหลักล้านบาทเลยทีเดียว

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube