สุภาษิตคำพังเพยซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ซ. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการหากินอย่างสุจริตสามารถกินหรือสร้างรายได้ กำไรได้เรื่อยๆ ในทางกลับกันการหากินอย่างทุจริตไม่สามารถทำได้ยืนยาว เพราะสุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเอง โลกนี้ยุติธรรมเสมอ เป็นสุภาษิตที่ใช้ได้ ตลอดกาลไม่มีล้าสมัย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การมีความซื่อสัตย์จะทำให้คนเชื่อใจ มีแต่คนนับถือ ไม่มีวันอดตาย เมื่อได้รับความเดือดร้อนก็ยังคงมีคนช่วยเหลือเสมอ แต่หากมีนิสัยคดโกงเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเมื่อถูกจับได้ ก็จะไม่มีคนให้ความช่วยเหลือหรือคบค้าสมาคมด้วย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

  • จำไว้ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน! ใครคิดจะทำมาหากินแบบไหนก็เลือกเอาเอง สุภาษิตนี้ใช้ได้เสมอ ความสุขหาใช่เงินทอง แต่เป็นเป้าหมายที่ได้ทำต่างหาก
  • เจ้าของร้านค้า หรือเจ้าของกิจการใดๆ ก็ตาม ที่ยึดหลักการทำงานแบบ ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน มีความจริงใจกับลูกค้า มักจะได้รับสิ่งดีๆ มี ลูกค้าแวะเวียนเข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ ทำให้มีรายได้ มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา
  • สมชายกับสมศักดิ์เข้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งพร้อมกัน ต่อมาไม่นานบริษัทจับได้ว่าสมศักดิ์ไม่นำเงินที่ขายสินค้าได้ส่งคืนบริษัท ทำให้เขาถูกไล่ออก ส่วนสมชายเป็นคนขยัน ซื่อสัตย์สุจริต เมื่อเวลาผ่านไป หน้าที่การงานของเขาก็ดีขึ้น จนกระทั่งเจ้านายไว้วางใจ และได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแผนก
  • การทำมาค้าขาย หากมีความจริงใจต่อลูกค้า ก็จะมีรายได้ มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุ่นอยู่เรื่อยๆ ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน เพราะลูกค้าประทับใจ อยากจะใช้บริการต่อเนื่อง มีแต่รายได้ เงินทองไหลมาเทมาตรงกันข้ามกับคนขี้โกง หากลูกค้ารู้ทัน ก็จะไม่มาใช้บริการอีก
  • ที่เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีแต่คนนับถืออย่างทุกวันนี้ได้ เพราะเขาซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลงมัวเมาไปกับเงินทอง ยึดคติซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube