สุภาษิตคำพังเพยต่อความยาว สาวความยืด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยต่อความยาว สาวความยืด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ต่อความยาว สาวความยืด

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยต่อความยาว สาวความยืด

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการพูดเถียงกัน ต่อความยาวคือพูดยาวออกไปเรื่อยๆ สาวความยืดคือสาวคำพูดให้ยืดออกไปอีก โดยไม่มีท่าทีว่าจะจบจะสิ้นนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ มากเรื่องมากราวโต้กันไปโต้กันมา ไม่รู้จักจบจักสิ้นพูดกันไปพูดกันมาจนไม่จบไม่สิ้นเสียที สนทนาเถียงกัน จนเรื่องราวไม่ได้จบลงเสียที โดยที่โบราณท่านได้เปรียบไว้กับการพูดคุยที่ไม่ยอมจบสิ้นเสียที แต่กลับพูดกันไปพูดกันมาจนเรื่องราวไม่สามารถจบลงได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยต่อความยาว สาวความยืด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตต่อความยาว สาวความยืด

  • นายกับฉันคุยเรื่องนี้เถียงกันไปมานานแล้วนะ ฉันไม่อยากจะ ต่อความยาวสาวความยืด อีกต่อไปแล้ว จบนะ
  • นี่พวกเธอ พอกันได้แล้ว เรื่องมันจบแล้ว พูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร เป็นการต่อความยาวสาวความยืดเสียเปล่าๆ!
  • คุณอย่ามาต่อความยาว สาวความยืดกับผม เราเลิกกันไปแล้ว จบกันไปแล้ว มีอะไรต้องพูดกันอีก ปล่อยวางแล้วทางใครทางมันเถอะ อย่างน้อยอนาคตเรายังเป็นเพื่อนกันได้
  • อย่าเถียงกับคนโง่! ยิ่งเราโต้เถียงต่อความยาว สาวความยืดกับคนพวกนนี้ เราจะไม่ได้อะไร ทั้งดูดพลังงาน เสียอารมณ์ เสียเวลา เปลืองสมอง!
  • ฝ่ายค้านไม่จบ! สาวไส้รัฐบาล ฝ่ายรัฐแถไม่จบไม่สิ้นต่อความยาว สาวความยืด แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements