นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา ไทย-Eng

“สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา” เป็นนิทานคลาสสิกที่สอนบทเรียนสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นตามที่เราต้องการ ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติกับเราแบบไหนเราต้องปฏิบัติแบบนั้นก่อน

นิทานอีสปเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ชวนนกกระสามาทานอาหารเย็น แต่เมื่อนกกระสามาถึงก็พบว่าสุนัขจิ้งจอกเสิร์ฟซุปในจานแบนที่นกกระสาไม่สามารถดื่มได้ ในทางกลับกัน สุนัขจิ้งจอกไม่มีปัญหาในการซดซุปเลย

Once upon a time, a sly fox invited a stork over for dinner. But when the stork arrived, he found that the fox had served soup in a flat dish that the stork couldn’t drink from. The fox, on the other hand, had no trouble at all lapping up the soup.

นกกระสาทั้งหิวและผิดหวัง แต่มันไม่พูดอะไรอีกและเพียงชวนสุนัขจิ้งจอกไปทานอาหารเย็นในสัปดาห์ต่อมา เมื่อสุนัขจิ้งจอกมาถึง เขาพบว่านกกระสาเสิร์ฟซุปในเหยือกสูงแคบที่มีคอยาว ซึ่งนกกระสาสามารถดื่มได้อย่างง่ายดาย แต่สุนัขจิ้งจอกไม่สามารถดื่มน้ำได้เลย

The stork was hungry and disappointed, but he said nothing and simply invited the fox to dinner the following week. When the fox arrived, he found that the stork had served soup in a tall, narrow jar with a long neck, which the stork could easily drink from. But the fox couldn’t drink from it at all.

สุนัขจิ้งจอกรู้ตัวว่าเขาถูกหลอก แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาปฏิบัติต่อนกกระสาอย่างไม่ยุติธรรม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เขาพยายามปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เขาปรารถนาให้ปฏิบัติต่อตนเอง

The fox realized that he had been tricked, but he had to admit that he had treated the stork unfairly. From that day on, he made an effort to treat others as he wished to be treated himself.

นิทานอีสปเรื่องหมาจิ้งจอกกับนกกระสา

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ปฏิบัติต่อผู้อื่นตามที่คุณต้องการให้ปฏิบัติ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักเกรงใจและยุติธรรมในการติดต่อกับผู้อื่น มันเตือนเราว่าวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอาจมีผลตามมา และการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรมอาจนำไปสู่ผลเสียต่อตัวเราเอง

  • ปฏิบัติต่อผู้อื่นตามที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติ
  • การมีความยุติธรรมและคำนึงถึงผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ
  • วิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอาจส่งผลต่อตัวเราเอง
  • การหลอกลวงหรือหลอกลวงผู้อื่นไม่ใช่พฤติกรรมที่ยอมรับได้

“treat others as you would like to be treated.”

The story teaches us to be considerate and fair in our dealings with others. It reminds us that the way we treat others can have consequences, and that treating others unfairly can lead to negative consequences for ourselves.

  • Treat others as you wish to be treated.
  • Being fair and considerate in our dealings with others is important.
  • The way we treat others can have consequences for ourselves.
  • Tricking or deceiving others is not an acceptable way to behave.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอมตะที่เตือนใจเราถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นตามที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติ มันสอนให้เรามีน้ำใจและยุติธรรมในการติดต่อกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการหลอกลวงหรือหลอกลวงผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children