สุภาษิตคำพังเพยข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา

ที่มาของสำนวน สำนวนนี้แบ่งเป็นสองประโยคโดย ข้างในไฟคลอก คือ จิตใจโกรธจากภายในดุจดั่งไฟคลอก ข้างนอกวันทา คือ บุคลิกภายนอกยังดูปกติ เก็บอารมณ์ไว้ โดยคำว่า “วันทา” หมายความว่า ไหว้, แสดงอาการเคารพ เป็นสำนวนที่สื่อถึงการเก็บอารมณ์

สรุปความหมายของสำนวนคือ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ เก็บความโกรธไว้มิให้ผู้อื่นรู้ การระงับอารมณ์ แม้จะมีความโกรธอยู่ในใจ อย่าแสดงกิริยาอาการที่ไม่ดีออกมา

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา

  • เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องใจเย็น ต้องนิ่ง การจะเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งต้องเก็บอารมณ์ให้อยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถึงแม้ข้างในไฟคลอกร้อนแรงแค่ไหน ข้างนอกต้องวันทา
  • ผมว่าคุณควรจะระงับอารมณ์ให้ได้มากกว่านี้ จำไว้ว่าข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา เพราะยังไงคุณก็ยังต้องติดต่อประสานงานกับเขาจนกว่าโครงการจะเสร็จ งานจะได้ไม่มีปัญหา
  • ตอนนี้ในใจผมทรมานมาก ดุจดั่งข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา การถูกคนที่รักหักหลัง แต่ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่เก็บอารมณ์ มันเจ็บปวดจริงๆ แต่ผมต้องผ่านมันไปให้ได้
  • เธอเป็นผู้น้อยต่อให้โกรธแค่ไหนก็ไม่ควรที่จะแสดงกิริยาที่ไม่สมควรต่อหน้าผู้ใหญ่ ตามสำนวนที่ว่าข้างในไฟคลอกข้างนอกวันทา
  • ความโกรธมักมีความกลัวซ่อนอยู่เสมอ ในทางพุทธศาสนาความโกรธสามารถทำลายชีวิตเราได้เลย จงปล่อยวางและอดทน ถึงข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา ไม่เป็นไร เดี๋ยวความโกรธ เกลียดมันจะหายไปตามกาลเวลา

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements