สุภาษิตคำพังเพยลิงนั่งแป้น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยลิงนั่งแป้น
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ล. ลิงนั่งแป้น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยลิงนั่งแป้น

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยการเอาลงไปนั่งบนแป้น(แท่น) โดยแท่นเป็นตัวแทนของตำแหน่งหน้าที่ ที่สำคัญต่างๆ การที่ลิงได้นั่งบนแป้นมันก็คิดว่าเรื่องธรรมดา ไม่สำคัญ เพราะนั่งไว้พักผ่อนเฉยๆ

แป้น คือ ไม้กระดานที่ติดไว้บนหัวเสา บ้านที่สูง ซึ่งเลี้ยงลิงไว้หลายตัว มีต้นมะขามใหญ่อยู่ตรงนอกชาน และท่านยังได้ทำไม้แป้นแบบนี้แหละไว้ให้ลิงนั่งด้วย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่เขายกให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ แต่ไม่มีอำนาจอะไรจริงจัง ต้องทำตามที่เขาสั่ง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยลิงนั่งแป้น

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตลิงนั่งแป้น

  • หากการที่จะพูดว่าใครเป็นลิงนั่งแป้น นั้นจะต้องระมัดระวังให้มาก เพราะจะเท่ากับเป็นการดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้
  • คนบงการอยู่เบื้องหลังเขาไม่เผยตัวให้เป็นที่จับตามองหรอก ต้องหาลิงนั่งแป้นมาทำงานแทน
  • ตำแหน่งใหญ่อย่าง ผบ. สส. เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งเสือกระดาษ ลิงนั่งแป้น มีอำนาจ แต่ไม่สามารถสั่งการใครได้
  • เขาเป็นถึงหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ แต่ก็เหมือนลิงนั่งแป้นไม่มีอำนาจ ไม่มีสิทธิไม่มีเสียง ได้แต่ทำตามสิ่งที่คนเบื้องหลังสั่งมา
  • เป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหน สุดท้ายก็ลิงนั่งแป้น มีคนสั่งการอยู่เสมอ ไม่มีใครอยู่สูงไปได้ตลอดหรอก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements