นิทานอีสป เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ไทย-Eng

นิทานอีสปลูกหมูสามตัว ไทย-Eng

“ลูกหมูสามตัว” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความฉลาดในการใช้ชีวิต ความสำคัญของความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียร การวางแผนและการเลือกสรรสิ่งดีๆ ให้ตนเอง

นิทานอีสปเรื่องลูกหมูสามตัว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมูน้อยสามตัวอาศัยอยู่กับแม่ของพวกเขา เมื่อพวกเขาโตขึ้น แม่ของพวกมันรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องสร้างบ้านของตัวเองและเริ่มต้นชีวิตของตัวเอง เธอเตือนพวกเขาเกี่ยวกับหมาป่าร้ายตัวใหญ่และแนะนำให้พวกมันสร้างบ้านที่แข็งแรงและทนทานเพื่อป้องกันตัวเอง

Once upon a time, there were three little pigs who lived with their mother. As they grew older, their mother knew it was time for them to build their own houses and start their own lives. She warned them about the big bad wolf and advised them to build strong and sturdy houses to protect themselves.

หมูน้อยตัวแรกขี้เกียจและอยากเล่นทั้งวัน รีบสร้างบ้านด้วยฟาง เขาไม่ได้ใช้เวลาในการสร้างโครงสร้างที่มั่นคงและคิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาปลอดภัย

The first little pig, being lazy and wanting to play all day, quickly built a house out of straw. He didn’t take the time to construct a solid structure and thought it would be enough to keep him safe.

ลูกหมูตัวที่สอง ขยันขึ้นเล็กน้อย ตัดสินใจสร้างบ้านด้วยท่อนไม้ เขาใช้ความพยายามมากขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังเลือกวัสดุที่อ่อนแอกว่าสำหรับบ้านของเขา

The second little pig, slightly more diligent, decided to build his house with sticks. He put a bit more effort into it, but still chose a weaker material for his house.

อย่างไรก็ตาม ลูกหมูตัวที่สามนั้นฉลาดและทำงานหนัก เขาเข้าใจถึงความสำคัญของรากฐานที่แข็งแกร่งและตัดสินใจสร้างบ้านด้วยอิฐ เขาใช้เวลาและความพยายามในการสร้างบ้านที่แข็งแรงทนทานซึ่งทนต่ออันตรายใดๆ ได้

The third little pig, however, was wise and hardworking. He understood the importance of a strong foundation and decided to build his house out of bricks. He spent time and effort constructing a sturdy house that would withstand any danger.

ไม่นานนัก เจ้าหมาป่าตัวโตก็มาถึงบ้านฟางของลูกหมูตัวน้อยตัวแรกและสูดลมเข้าปากและเป่าอย่างรุนแรง พัดบ้านพังอย่างง่ายดาย หมูตกใจวิ่งไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่สองที่ทำจากไม้ด้วยความหวังที่จะปลอดภัย แต่หมาป่าก็พัดบ้านนั้นพังอย่างง่ายดายเช่นกัน

Soon enough, the big bad wolf came to the first little pig’s straw house and huffed and puffed, blowing the house down effortlessly. The frightened pig ran to the second little pig’s house made of sticks, hoping for safety. But the wolf easily blew down that house too.

ในที่สุดหมูทั้งสองก็หาที่หลบภัยในบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สาม หมาป่าพยายามเป่าบ้านให้พัง แต่ไม่สามารถแม้แต่จะสร้างรอยบุ๋มได้ ผิดหวังหมาป่ายอมแพ้และจากไป

Finally, both pigs sought refuge in the third little pig’s brick house. The wolf tried to blow the house down but couldn’t even make a dent. Frustrated, the wolf gave up and left.

นิทานอีสปลูกหมูสามตัว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การทำงานหนักและการเตรียมตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเอาชนะความท้าทาย”

  • ความสำคัญของการทำงานหนักและความขยันหมั่นเพียร เรื่องราวเน้นย้ำถึงคุณค่าของการทำงานหนักและความทุ่มเท ความมุ่งมั่นของลูกหมูตัวที่สามที่จะสร้างบ้านที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนในที่สุด ในขณะที่ความเกียจคร้านและความเร่งรีบของหมูสองตัวแรกนำไปสู่ความพินาศ มันสอนเราว่าการทุ่มเทความพยายามและเวลาให้กับความพยายามของเราสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้
  • การวางแผนและการเลือกอย่างชาญฉลาด การตัดสินใจเลือกอิฐสำหรับบ้านของลูกหมูตัวที่สามแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและการเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยการเลือกวัสดุที่เหมาะสม เขาจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความมั่นคง นิทานเรื่องนี้สอนให้เราคิดล่วงหน้า พิจารณาทางเลือกของเรา และเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราในระยะยาว
  • ความอุตสาหะและความยืดหยุ่น เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก ลูกหมูตัวที่สามยังคงปรับตัวและไม่ยอมแพ้ เขามุ่งมั่นและมุ่งมั่นกับเป้าหมายในการสร้างบ้านที่แข็งแกร่ง นิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความมานะบากบั่นและไม่ย่อท้อต่อความท้าทายหรือความพ่ายแพ้
  • ผลที่ตามมาจากการใช้ทางลัด ลูกหมูสองตัวแรกเลือกที่จะใช้ทางลัดและสร้างบ้านด้วยวัสดุที่อ่อนกว่า เรื่องราวเน้นให้เห็นถึงผลเสียของการหักมุมและการไม่ใช้ความพยายามที่จำเป็น เป็นการเตือนเราว่าการใช้ทางลัดอาจนำไปสู่ความเปราะบางและผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

“Hard work and preparation are essential for overcoming challenges.”

  • The importance of hard work and diligence: The story emphasizes the value of hard work and dedication. The third little pig’s commitment to building a strong house pays off in the end, while the laziness and haste of the first two pigs lead to their downfall. It teaches us that putting effort and time into our endeavors can lead to better outcomes.
  • Planning and making wise choices: The third little pig’s decision to use bricks for his house demonstrates the importance of planning and making wise choices. By selecting the right materials, he ensures his safety and security. The story teaches us to think ahead, consider our options, and make choices that will benefit us in the long run.
  • Perseverance and resilience: When faced with adversity, the third little pig remains resilient and doesn’t give up. He stays determined and focused on his goal of building a strong house. The story teaches us the importance of perseverance and not being discouraged by challenges or setbacks.
  • The consequences of taking shortcuts: The first two little pigs chose to take shortcuts and build their houses with weaker materials. The story highlights the negative consequences of cutting corners and not putting in the necessary effort. It reminds us that taking shortcuts can lead to vulnerability and undesirable outcomes.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการทำงานหนัก การวางแผน ความอุตสาหะ และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด โดยเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของการทุ่มเทความพยายาม ความยืดหยุ่นในการเผชิญกับความท้าทาย และการหลีกเลี่ยงทางลัด โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อความสำเร็จและเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาขวางทางเราได้

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children