สุภาษิตคำพังเพยผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ผ. ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย

ความหมายของสุภาษิตผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย

ที่มาของสำนวน มาจากสมัยก่อน โดยบรรพบุรุษเราที่ตายไปแล้วแต่เราตั้งศาลไว้สักการบูชา หรือที่เราเรียกกันว่าผีบ้าน แล้วผีที่อยู่นอกบ้าน หรืออยู่ตามป่าเขาจึงได้โอกาสร่วมประสมโรงไปด้วย

เป็นความเชื่อว่าผีบ้านผีเรือนมีหน้าที่ดูแลคุ้มครองผู้คนภายในบ้าน ไม่ให้มีสิ่งต่างเข้ามาในบ้านได้แม้กระทั่งภูตผีปีศาจด้วยกัน แต่บางครั้งผีบ้านผีเรือนก็อาจไม่กระทำหน้าที่ หรือปล่อยปละละเลย เพราะมีอาการน้อยอกน้อยใจเจ้าของบ้านที่เลี้ยงดูไม่ดี จึงแสดงอาการโกรธเคืองเจ้าของบ้าน ด้วยการรบกวนเด็กๆในบ้านไม่ให้ได้หลับได้นอน และปล่อยปละละเลยให้ผีป่าเข้ามาในบ้านได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนในบ้านเป็นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้ามาทําความเสียหายได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย

  • อย่าไว้ใจคนนอก บางคนแสร้งเป็นทำดี ตีสนิท เพื่อมาหวังประโยชน์ในบ้านเรา ต้องระวังให้ดี ดั่งที่คนสมัยก่อนพูดไว้ว่าผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอยมา
  • หลังจากมีเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านของคุณนาวา สุดท้ายตำรวจก็สืบได้ว่าลูกชายเจ้าของบ้านเป็นใจพาพรรคพวกมายกเค้าที่บ้านตัวเอง
  • ถ้าครอบครัวไม่ดี ไม่ไว้ใจ สุดท้ายก็ต้องบ้านแตกสักวันอย่างแน่นอน พังจากภายนอกพอซ่อมได้ แต่พังจากภายยากที่ให้เป็นเหมือนเดิม ดั่งผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย
  • ที่บริษัทต้องเสียทีคู่แข่งเพราะผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย มีคนภายในบริษัทคอยส่งข่าวเอาข้อมูลสินค้าตัวใหม่ของเราไปบอกบริษัทคู่แข่ง
  • บ้านหลังนี้ถูกขโมยทองซึ่งเป็นสมบัติของครอบครัว ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอยเข้ามา ต้องมีคนภายในบ้านรู้เห็นเป็นใจช่วยให้คนภายนอกเข้ามาทำความเดือดร้อนเสียหายได้แน่นอน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements