นิทานอีสป เรื่อง “จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับปูฉลาด” ไทย-Eng

นิทานอีสปจิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับปูฉลาด ไทย-Eng

“จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับปูฉลาด” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการใช้ความฉลาดและความถนัดของตนเองเพื่อความได้เปรียบในสถานการณ์ต่างๆ และกันยอมรับในจุดแข็งจุดอ่อนของเรา

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับปูฉลาด

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สุนัขจิ้งจอกแสนรู้กับปูแสนรู้อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำ วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกชวนปูไปรับประทานอาหารด้วยกันที่ถ้ำสุนัขจิ้งจอก ปูยินดีตอบรับคำเชิญและออกเดินทางไปยังบ้านของสุนัขจิ้งจอก

Once upon a time, a clever fox and a wise crab lived near a river. One day, the fox invited the crab to have a meal together at the fox’s den. The crab gladly accepted the invitation, and they set out for the fox’s home.

ขณะที่พวกเขาเดินไปด้วยกัน สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์วางแผนหลอกปูและทำให้มันดูโง่ เมื่อไปถึงถ้ำสุนัขจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกก็เตรียมอาหารอย่างฟุ่มเฟือย แต่อาหารทั้งหมดวางอยู่บนหินเรียบ

As they walked together, the fox, being cunning, plotted to trick the crab and make a fool of him. When they reached the fox’s den, the fox prepared a lavish feast, but all the food was placed on a flat, smooth rock.

สุนัขจิ้งจอกซึ่งมีอุ้งเท้าที่ว่องไวสามารถหยิบอาหารและเพลิดเพลินกับอาหารได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ปูเดินไปด้านข้างอย่างเงอะงะและกรงเล็บที่บอบบาง พยายามที่จะกินอะไรจากพื้นเรียบ

The fox, with his nimble paws, could easily pick up the food and enjoy the meal. However, the crab, with his clumsy sideways walk and delicate claws, struggled to eat anything from the flat surface.

ขณะที่ปูพยายามจะกิน สุนัขจิ้งจอกก็แสยะยิ้มและเย้ยหยัน “โอ้ เจ้าปูที่รัก เจ้าซุ่มซ่ามจัง! ดูสิว่าเจ้ากินลำบากแค่ไหนในขณะที่ข้าเพลิดเพลินกับงานฉลองอันโอชะนี้อย่างง่ายดาย”

As the crab tried to eat, the fox smirked and mocked, “Oh dear crab, you are so clumsy! Look at how you struggle to eat while I enjoy this delicious feast with ease.”

ปูฉลาดไม่ถูกหลอกง่ายๆ มันยังคงสงบนิ่งและตอบว่า “เจ้าจิ้งจอกที่รัก มันเป็นความจริงที่ข้าพบว่ามันยากที่จะกินอาหารจากพื้นเรียบนี้ อย่างไรก็ตาม ข้าชำนาญในการเคลื่อนตัวในน้ำ ให้เราไปที่ริมฝั่งแม่น้ำ แล้วเราจะได้ทานอาหารด้วยกัน”

The wise crab was not easily deceived. He remained calm and replied, “Dear fox, it is true that I find it difficult to eat from this flat surface. However, I am skilled at moving in water. Let us go to the riverbank, and there we can enjoy a meal together.”

สุนัขจิ้งจอกกระหายที่จะพิสูจน์ความเหนือกว่าของมัน จึงตกลงตามคำแนะนำของปูและตามเขาไปที่ริมฝั่งแม่น้ำ เมื่อพวกเขามาถึงน้ำ ปูก็เคลื่อนตัวลงไปในแม่น้ำอย่างรวดเร็วและเริ่มจับปลาแสนอร่อย ในขณะที่สุนัขจิ้งจอกทำได้เพียงเฝ้ามองจากฝั่งเท่านั้น

The fox, eager to prove his superiority, agreed to the crab’s suggestion and followed him to the riverbank. As they reached the water, the crab swiftly moved into the river and started catching delicious fish, while the fox could only watch from the shore.

เมื่อตระหนักถึงความผิดพลาดของตน สุนัขจิ้งจอกก็รู้สึกละอายใจในความเย่อหยิ่งของตน มันประเมินสติปัญญาและความสามารถของปูต่ำไป ด้วยความฉลาดของปูจึงพลิกสถานการณ์ให้ได้เปรียบและเอาชนะสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ได้

Realizing his mistake, the fox felt ashamed of his arrogance. He had underestimated the crab’s wisdom and abilities. The crab, being wise, had turned the situation to his advantage and outsmarted the cunning fox.

นิทานอีสปจิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับปูฉลาด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“สติปัญญาและความสามารถในการปรับตัวสามารถเอาชนะความฉลาดแกมโกงและความเย่อหยิ่งเมื่อเผชิญกับความท้าทาย”

  • ปัญญาเหนือความเย่อหยิ่ง: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของปัญญาและความเฉลียวฉลาดเหนือความเย่อหยิ่งและความจองหอง ความเย่อหยิ่งของสุนัขจิ้งจอกทำให้มันประเมินปูต่ำไป ในขณะที่ความเฉลียวฉลาดของปูทำให้มันสามารถพลิกสถานการณ์ได้
  • การใช้จุดแข็ง: ปูแสดงให้เห็นว่าการใช้จุดแข็งและทักษะของตนเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะความท้าทาย ในขณะที่เขาต่อสู้บนบก เขาเก่งในน้ำ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัว
  • หลีกเลี่ยงความเย่อหยิ่งและการเยาะเย้ย: เรื่องราวนี้เตือนให้ระวังความเย่อหยิ่งและการเยาะเย้ยผู้อื่น เนื่องจากอาจนำไปสู่การประเมินความสามารถของพวกเขาต่ำเกินไปและส่งผลให้เกิดความอับอาย
  • เคารพในความแตกต่าง: แต่ละคนมีความสามารถและจุดแข็งเฉพาะตัว เรื่องราวนี้เตือนใจให้เราเคารพและชื่นชมความแตกต่างของผู้อื่น แทนที่จะดูแคลนหรือประเมินพวกเขาต่ำเกินไป

“Wisdom and adaptability can outshine cunning and arrogance in the face of challenges.”

  • Wisdom over arrogance: The story highlights the importance of wisdom and intelligence over arrogance and pride. The fox’s arrogance led him to underestimate the crab, while the crab’s wisdom allowed him to turn the situation in his favor.
  • Using one’s strengths: The crab demonstrated that utilizing one’s strengths and skills is essential to overcoming challenges. While he struggled on land, he excelled in water, showing the importance of adaptability.
  • Avoiding arrogance and mockery: The story warns against arrogance and mocking others, as it can lead to underestimating their capabilities and result in embarrassment.
  • Respecting differences: Each individual has unique abilities and strengths. The story reminds us to respect and appreciate the differences in others instead of belittling or underestimating them.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับคุณค่าของปัญญา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการใช้จุดแข็งของเราเพื่อเอาชนะความท้าทาย มันเตือนไม่ให้เกิดความเย่อหยิ่งและเตือนให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและคำนึงถึงผู้อื่น โดยประเมินความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตัวของพวกเขา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children