สุภาษิตคำพังเพยพาลีหลายหน้า ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยพาลีหลายหน้า

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ พ. พาลีหลายหน้า / พาลีสองหน้า

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยพาลีหลายหน้า

ที่มาของสำนวน มาจากวรรณคดีเรื่องเรื่องรามเกียรติ์ ลิงที่ชื่อว่า “พาลี” เป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่อง โดยเป็นลิงได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจากเดิมที่เคยประกอบคุณงามความดี ไปเป็นลิงที่มีความโลภมีตัณหาราคะ แย่งเอาภรรยาน้องชาย

ครั้นพาลีและสุครีพสามารถยกเขาพระสุเมรุกลับมาตั้งตรงได้อีกครั้ง พระอิศวรก็มอบโบนัสพิเศษมากมายแก่พญากากาศ(พาลี) พลางมอบของสมนาคุณ(คือนางดารา) ไปให้สุครีพ

แต่พระนารายณ์ดันท้วงว่าเป็นการฝากปลาย่างไว้กลับแมวพาลีจึงให้สัญญาว่าถ้าตนเอานางดาราไปเป็นเมียขอให้ตายด้วยศรของพระนารายณ์ ต่อมาพาลีก็เอานางมาเป็นเมียในที่สุด

หรือจะเรียกสำนวนนี้อีกอย่างหนึ่งว่า พาลีสองหน้า

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่พูดจากลับกลอก ปลิ้นปล้อนไม่มีความจริงใจ และไม่ซื่อสัตย์

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยพาลีหลายหน้า

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตพาลีหลายหน้า

  • คนสมัยนี้ไว้ใจได้ยากในสังคมเมืองที่มีแต่แย่งชิงผลประโยชน์กัน บางคนเป็นพาลีสองหน้า ทำตัวกลับกลอก ยามไม่มีเข้าหาตลอด ยามมั่งมีไม่เห็นแม้แต่เงา
  • คนอย่างเธอก็เหมือนพาลีหลายหน้า ทำมาเป็นให้ความร่วมมือเข้าร่วมกลุ่มด้วย แต่กลับฝักใฝ่อีกฝ่ายวางแผนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
  • เขาดูหน้าตาซื่อๆแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาสุภาพ แต่ที่แท้เขาก็คือพาลีหลายหน้า ดีๆ นี่เอง พูดจากลับกลอกหลวกลวงไม่ซื่อสัตย์ และ ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้
  • หลายๆ เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าฉันรักผิดคน แฟนของฉัน เขาเป็นพวกพาลีหลายหน้าพูดจากลับกลอก ไม่มีความจริงใจเลยจริงๆ
  • จะร่วมงาน ร่วมธุรกิจกับใคร ต้องดูนิสัยใจคอให้ดี พวกพาลีสองหน้ามันมีเยอะในสังคม อย่างน้อยๆ ก็ควรจะรู้ที่มา ที่มาไป นิสัยใจคอของเขาเสียก่อน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube