สุภาษิตคำพังเพยมือสั้นตีนสั้น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมือสั้นตีนสั้น

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มือสั้นตีนสั้น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมือสั้นตีนสั้น

ที่มาของสำนวน มือและตีน(เท้า) มีลักษณะค่อนข้างสั้นกว่าปกติ จึงเปรียบเปรยถึงการที่มนุษย์เราจะกระทำสิ่งใดๆ เราต้องใช้มือทำ และเท้าก้าวเดินทั้งนั้น ดังนั้นมือและเท้าจึงเป็นสัญลักษณ์ หมายถึง การทำงาน หรือการปฏิบัติภารกิจต่างๆ การที่มือสั้นตีนสั้นทำให้ความสามารถในการทำงานและการสนับสนุนมีน้อย ไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การขาดกำลังหรือแรงที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กล่าวคือ การขาดกำลังที่จะช่วยให้กิจการสำเร็จด้วยดี หรือ การทำงานที่ขาดคนสนับสนุนให้กำลังใจ และให้กำลังกาย และ ตลอดจนกำลังทุนทรัพย์ และวัตถุปัจจัย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมือสั้นตีนสั้น

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมือสั้นตีนสั้น

  • ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนมือสั้นตีนสั้น ต้องรู้จักพัฒนาตัวเอง สู้ชีวิต ไม่กลัวอุปสรรค รับรองได้เลยว่าประสบความสำเร็จแน่นอน
  • คุณท่านเป็นผู้มีพระคุณสำหรับผมที่ให้การสนับสนุน ทำให้คนจนๆมือสั้นตีนสั้นอย่างผมได้มีโอกาสประสบความสำเร็จขึ้นมาได้
  • คนมือสั้นตีนสั้น อย่างผมไม่สามารถที่จะไปทำธุรกิจใหญ่ๆ ได้หรอก เพราะต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมากมาย ทั้งทุนและคนสนับสนุน
  • คนมือสั้นตีนสั้นอย่างผมจะไปทำธุรกิจแข่งขันกับเจ้าสัวที่มีทุนพร้อมทุกอย่าง ได้อย่างไร?
  • ทุกที่สร้างตัวมาด้วยตนเอง ต่างเป็นคนมือสั้นตีนสั้นมาก่อนทั้งนั้น แต่ที่เขาผ่านกันมันได้เพราะระเบียบวินัย ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube