สุภาษิตคำพังเพยไม้หลักปักเลน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม้หลักปักเลน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. ไม้หลักปักเลน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม้หลักปักเลน

ที่มาของสำนวน คำว่า เลน หมายถึง ดินที่เหลวอยู่ในที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง เช่น ท้องร่องสวน บ่อ บึง สระ คู คลอง แม่น้ำ ในท้องร่องสวนถ้ามีเลนสะสมอยู่มาก จะทำให้ท้องร่องสวนตื้นเขิน ชาวสวนมักใช้พลั่วโกยหรือตักสาดขึ้นไปบนหลังร่องสวน ส่วน ไม้หลัก คือไม้ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร เป็นไม้ที่ใช้ปักลงดินเพื่อเป็นหลักค้ำยัน ใช้ผูกไม้เลื้อย ผูกสัตว์เลี้ยงเช่นวัว ควาย หรือผูกเรือในแม่น้ำ คู คลอง เป็นต้น ถ้าไม้หลักปักลงดินที่เหลวเป็นเลนก็จะไม่แน่น ไม่มั่นคง มักโอนเอนไปมา ถ้าผูกต้นไม้ ต้นไม้ก็จะล้ม ถ้าผูกสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงจะหลุดเดินไปที่อื่น หรือถ้าผูกเรือ เรือจะลอยไปตามน้ำ เกิดความเสียหายได้ โดยมีสำนวนที่คล้ายกันคือไม้หลักปักขี้ควาย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ใช้เปรียบกับผู้ใหญ่ที่ยึดถือเป็นหลักเป็นที่พึ่งไม่ได้ เพราะเป็นคนโลเล ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไม้หลักปักเลน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไม้หลักปักเลน

  • ต่อไปสถานการณ์ของบริษัทจะแย่ ถ้าผู้บริหารยังทำตัวเป็นไม้หลักปักเลนอยู่แบบนี้ คนนั้นพูดทีก็เอนไปทางนั้น คนนี้พูดทีก็เอนมาทางนี้ ดูไม่มีความมั่นคงเอาซะเลย
  • เป็นผู้นำก่อนจะพูดอะไรออกไป ต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบ แล้วจึงตัดสินใจพูดออกไป เราต้องยึดมั่นว่าคำพูดเป็นนาย ไม่ทำตัวเป็นไม้หลักปักเลน โอนไปเอนมา ประชาชนจะไม่ศรัทธาเชื่อถือ
  • คนจิตใจโลเล คนประเภทนี้ก็เหมือนไม้หลักปักเลน เป็นคนเหลาะแหละ ไม่มั่นคง โอนเอนไปมาเสมอ
  • นี่คุณเวลาจะตัดสินใจดีลใหญ่ๆ อย่าทำตัวแบบไม้หลักปักเลน เพราะมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าของเรา
  • แม่ทัพปทุมวันขยายความให้เห็นภาพว่า เห็นคนโวยวายก็หลบซ้ายที ขวาที แบบนี้จะไม่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาอะไร สรุปวา ต้องยึดหลักให้มั่นในการทำงาน ยึดหลักกฎหมาย ยึดหลักความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความเชื่อมั่นจะตามมา “ถ้าท่านเป็นไม้หลักปักขี้เลนตามกระแส มาข้างไหนก็ตามข้างนั้น ไม่มีทางที่ท่านจะได้รับความเชื่อมั่นศรัทธา” มันคือ ปัญหาความท้าทายที่รอทุกคนอยู่

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube