สุภาษิตคำพังเพยมากหมอมากความ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมากหมอมากความ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มากหมอมากความ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมากหมอมากความ

ที่มาของสำนวนนี้คือ หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลงกันไม่ได้ โดยที่โบราณท่านเปรียบไว้กับว่าเมื่อมีหมอความหรือทนายความหลายคน ย่อมถกเถียงกันมากจนหาข้อสรุปไม่ได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ยิ่งคนมากก็ยิ่งมากเรื่อง และหาข้อสรุปใดๆ ได้ยาก ดังนั้นถ้าจะต้องมีการตัดสินใจใดๆ ถ้าใช้คนร่วมตัดสินใจมากเกินไป มันจะหาสรุปยาก ใช้เท่าที่จำเป็นก็พอ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมากหมอมากความ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมากหมอมากความ

  • นี่คุณ การประชุมเรื่องไปเที่ยวปีใหม่ปีนี้ เอาแค่หัวหน้าแผนกมาประชุมก็พอนะ ไม่ต้องเอามาทุกคน ไม่งั้นมากหมอมากความเสียเวลาเปล่าๆ
  • พวกเราคิดกัน 2-3 คนพอแล้วละ หลายคนเกินไปก็มากหมอมากความเสียเปล่าๆ เดี๋ยวงานก็ไม่เดินหน้าอีก
  • เรื่องการไปดูงานที่ภูเก็ต เอาไป 3-4 คนพอนะคุณ เอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่อย่างนั้นมากหมอมากความ วุ่นตายเลย
  • เริ่มประชุม ตอนหัวคํา ไปเลิกประชุมเอาเกือบเที่ยงคืนเป็นประจำ อยู่มาได้สองสาม เดือนปรากฏว่าวงแตก เพราะมากหมอมากความโดยแท้
  • ผมสั่งให้คุณสรุปแนวทางการเพิ่มยอดขาย แต่คุณกลับเอาเรื่องนี้ไปประชุมกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ผมเคยบอกแล้วว่าหลายคนมันมากหมอมากความ เรื่องนี้คุณทำคนเดียวก็ได้ไม่ใช่เหรอ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements