นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขในร่างสิงโต” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องสุนัขในร่างสิงโต ไทย-Eng
X
Advertisements

“สุนัขในร่างสิงโต” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงอันตรายจากการหลอกลวงตัวตน โดยไม่ใช่ตัวตนจริงๆ ของเรา สุดท้ายก็มีคนเห็นได้อยู่ได้ ในโลกใบนี้เราไม่สามารถแสร้งเป็นคนอื่นได้

นิทานอีสปเรื่องสุนัขในร่างสิงโต

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในมุมมืดของป่า สุนัขสองตัวพบหนังสิงโตที่ถูกทิ้งไว้ ด้วยความทึ่งในความคิดที่ตื้นๆ พวกมันเอาผิวหนังสิงโตมาคลุมร่างกาย พยายามที่จะครอบครองความยิ่งใหญ่ของราชาแห่งพงไพร

Once upon time, In a shadowed corner of the forest, two dogs discovered a discarded lion’s skin. Intrigued by a cruel idea, they draped the skin over their bodies, attempting to take on the majesty of the king of the jungle.

พวกมันวิ่งเหยาะๆ เข้าไปในป่า กวัดแกว่งพลังที่เพิ่งค้นพบ สัตว์เหล่าอื่นๆ ก็พากันสะดุ้งหนีไปโดยอุบายลวง เหล่าสุนัขสนุกสนานกับการครอบงำของพวกมัน ชื่นชมกับความกลัวที่พวกมันเป็นแรงบันดาลใจ

They trotted through the woods, brandishing their newfound power. Other animals trembled and fled, deceived by the illusion. The dogs reveled in their dominance, basking in the fear they inspired.

แต่โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นในไม่ช้า สิงโตตัวจริงโกรธกับความกล้าของนักต้มตุ๋นเหล่านี้ โผล่ออกมาจากส่วนลึกของป่า เสียงคำรามของสิงโตตัวจริงทำให้ม่านหลอกลวงแตกสลาย และภาพลวงตาของสุนัขก็พังทลาย

But tragedy soon struck. An actual lion, furious at the audacity of these impostors, emerged from the depths of the forest. The real lion’s roars shattered the deceptive veil, and the dogs’ illusion crumbled.

มันจนมุมและทำอะไรไม่ถูก เหล่าสุนัขพากันหลบหน้าราชาที่แท้จริง สิงโตไม่ประทับใจกับการเล่นตลกของมัน จึงปล่อยเสียงคำรามอันทรงพลังที่เขย่าต้นไม้ ความองอาจผิดๆ ของสุนัขสลายกลายเป็นความหวาดกลัวจนตัวสั่น

Cornered and helpless, the dogs cowered before the true king. The lion, unimpressed by their charade, unleashed a mighty roar that shook the trees. The dogs’ false bravado dissolved into trembling fear.

สิงโตยกอุ้งเท้าอันใหญ่โตของมันอย่างดุร้าย หมายจะตะครุบสุนัข สิงโตก็ยุติการหลอกลวงของสุนัขลง อุบายของพวกเขาทำให้ราชาที่แท้จริงเดือดดาล และพวกมันต้องจ่ายราคามหาศาลสำหรับการหลอกลวงของพวกเขา

The lion ferociously raised its huge paws. means to pounce on the dog, the lion ended the dogs’ act of deception. Their ploy had drawn the ire of a true ruler, and they paid a heavy price for their deceit.

นิทานอีสปสุนัขในร่างสิงโต

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การหลอกลวงอาจให้อำนาจชั่วคราว แต่ความจริงจะเปิดเผยตัวเองอยู่เสมอ และผลที่ตามมาอาจรุนแรง”

 • ผลที่ตามมาของการหลอกลวง: เรื่องราวแสดงให้เห็นถึงผลร้ายของการหลอกลวง การตัดสินใจของสุนัขที่จะปลอมตัวเป็นสิงโตนำไปสู่การเลิกทำ เผยให้เห็นถึงอันตรายของการปรากฏตัวที่ผิดพลาด
 • การเคารพอำนาจหน้าที่: เนื้อเรื่องเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเคารพอำนาจและไม่พยายามแอบอ้างอำนาจที่ไม่ใช่ของเรา
 • ความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์: ชะตากรรมที่น่าเศร้าของสุนัขเน้นย้ำถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ แทนที่จะเสแสร้งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เป็น พวกเขาสามารถยอมรับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน: ความเย่อหยิ่งในขั้นต้นของสุนัขเปลี่ยนเป็นความกลัวเมื่อเผชิญกับอำนาจที่แท้จริง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหนทางที่ดีกว่าการแสวงหาอำนาจอย่างผิดๆ
 • ความถูกต้องเหนือการเสแสร้ง: โศกนาฏกรรมเน้นย้ำว่าความถูกต้องมีความสำคัญมากกว่าการเสแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของการได้รับความเคารพและความไว้วางใจ
 • บทเรียนจากความผิดพลาด: ความพยายามที่ผิดพลาดของสุนัขเป็นเครื่องเตือนใจว่าการเลือกที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

“Deception may grant temporary power, but the truth always reveals itself, and the consequences can be severe.”

 • Consequences of Deception: The story illustrates the dire consequences of deception. The dogs’ decision to impersonate a lion led to their undoing, revealing the danger of false appearances.
 • Respect for Authority: The story emphasizes the importance of respecting authority and not attempting to falsely claim power that doesn’t belong to us.
 • Honesty and Integrity: The dogs’ sad fate underscores the value of honesty and integrity. Instead of pretending to be something they weren’t, they could have embraced their true identities.
 • Humility: The dogs’ initial arrogance turned to fear when faced with true authority. The story teaches that humility is a better path than falsely seeking power.
 • Authenticity over Pretense: The tragedy highlights that authenticity is more important than pretending to be something we’re not, especially when it comes to gaining respect and trust.
 • Lessons from Mistakes: The dogs’ misguided attempt serves as a reminder that poor choices can lead to dire outcomes. It encourages learning from errors to make wiser decisions.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงผลร้ายของการหลอกลวงอย่างน่าเศร้า นิทานเตือนใจไม่ให้พยายามใช้อำนาจโดยไม่สุจริต และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และอ่อนน้อมถ่อมตน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements