นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขกับเงา” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัขกับเงา ไทย-Eng
X
Advertisements

นิทานอีสป “สุนัขกับเงา” เป็นนิทานอีสปคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งที่สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับพิษภัยของความโลภและความสำคัญของความพอใจในสิ่งที่เรามี

นิทานอีสปเรื่องสุนัขกับเงา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ลำธารแห่งหนึ่ง สุนัขพบกระดูกชิ้นหนึ่งและคาบมันไว้ในปากขณะที่มันข้ามลำธาร ขณะที่มันมองลงไปที่เงาสะท้อนในน้ำ มันเห็นสิ่งที่มันคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวที่มีกระดูกใหญ่กว่า มันเริ่มตะกละและคิดว่าสามารถหากระดูกอีกชิ้นได้โดยการทิ้งกระดูกของตัวเองแล้วคว้ากระดูกที่ใหญ่กว่า

Once upon a time, a dog found a bone and carried it in his mouth as he crossed a stream. As he looked down at his reflection in the water, he saw what he thought was another dog with a bigger bone. The dog became greedy and thought that he could get the other bone by dropping his own and grabbing the bigger one.

ขณะที่มันทิ้งกระดูกเพื่อคว้าอีกตัว มันรู้ว่ามันถูกหลอก “สุนัขตัวอื่น” เป็นเพียงภาพสะท้อนของตัวเองในน้ำ และมันได้สูญเสียกระดูกของตัวเองไปในที่สุด

As the dog dropped his bone to grab the other, he realized that he had been fooled. The “other dog” was just his own reflection in the water, and he had lost his own bone in the process.

นิทานอีสปเรื่องสุนัขกับเงา

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความโลภและความปรารถนามากขึ้นอาจนำไปสู่การสูญเสียสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว”

นิทานเรื่องนี้สอนเราว่าความโลภและความอิจฉาริษยาสามารถบดบังวิจารณญาณของเราและทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ดี นอกจากนี้ยังเตือนเราถึงความสำคัญของความพอใจและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามี

  • ความโลภและความอิจฉาสามารถบดบังวิจารณญาณของเราและนำเราไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี
  • สิ่งสำคัญคือต้องพอใจกับสิ่งที่เรามีและไม่ถูกครอบงำด้วยความปรารถนาที่จะมีอีก
  • การกระทำมีผลตามมา เราควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ
  • บางครั้งสิ่งที่เราปรารถนาอาจไม่มีค่าเท่ากับสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว

“Greed and desire for more can lead to losing what you already have.”

  • Greed and envy can cloud our judgment and lead us to make poor choices.
  • It’s important to be content with what we have and not be consumed by desire for more.
  • Actions have consequences, and we should think carefully before making decisions.
  • Sometimes what we desire may not be as valuable as what we already have.

นิทารเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอมตะที่เตือนเราถึงอันตรายของความโลภและความสำคัญของความพอใจ มันสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและระวังอย่าให้ความปรารถนาที่จะมีมากขึ้นทำให้เราตัดสินใจผิด

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements