นิทานอีสป เรื่อง “เจ้าหมาจอมซุกซน” ไทย-Eng

นิทานอีสปเจ้าหมาจอมซุกซน ไทย-Eng
X
Advertisements

“เจ้าหมาจอมซุกซน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความสนุก ความบรรเทิง ความซุกซนของเรา บางครั้งอาจไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และยังสอนเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเรา

นิทานอีสปเรื่องเจ้าหมาจอมซุกซน

กาลครั้งหนึ่ง ณ หมู่บ้านที่พลุกพล่าน มีเจ้าหมาแสนซนอาศัยอยู่ เจ้าหมาตัวนี้เป็นที่รู้จักจากพฤติกรรมขี้เล่นและบางครั้งก็สร้างปัญหา มันมักจะเดินเตร่ไปตามท้องถนน สร้างความโกลาหลด้วยการไล่ตามไก่ เคาะแผงขายของในตลาด และเห่าใส่ใครก็ตามและอะไรก็ตามที่ดึงดูดความสนใจของมัน

Once upon a time, in a bustling village, there lived a mischievous Dog. This Dog was known for his playful and sometimes troublesome behavior. He would often roam the streets, causing chaos by chasing after chickens, knocking over market stalls, and barking at anyone and anything that caught his attention.

ชาวบ้านแม้จะรู้สึกขบขันกับท่าทางของเจ้าหมาในตอนแรก แต่ในไม่ช้าก็เบื่อกับความซุกซนอย่างต่อเนื่องของมัน พวกเขาจะดุเจ้าหมาและไล่มันออกไป แต่เจ้าตูบก็จะหาทางกลับไปสู่วิถีซุกซนของมันเสมอ

The villagers, though amused by the Dog’s antics at first, soon grew tired of his constant mischief. They would scold him and shoo him away, but the Dog would always find a way to return to his mischievous ways.

วันหนึ่ง เจ้าหมาเจอเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นอยู่ใกล้ๆ จัตุรัสของหมู่บ้าน มันอดไม่ได้ที่จะเข้าร่วมสนุก เด็กๆ หัวเราะเมื่อเจ้าหมาไล่ตามหางของมันและกระโดดไปมาอย่างสนุกสนาน แต่ด้วยความตื่นเต้น เจ้าหมาบังเอิญไปชนตะกร้าผลไม้ที่คนขายผลไม้วางไว้ใกล้ๆ

One day, the Dog came across a group of children playing near the village square. He couldn’t resist joining in on the fun. The children laughed as the Dog chased his tail and playfully jumped around. But in his excitement, the Dog accidentally knocked over a basket of fruits that a fruit-seller had placed nearby.

คนขายผลไม้โกรธและหงุดหงิดและตะโกนใส่สุนัขว่า “เจ้าสัตว์ร้าย! เจ้าสร้างปัญหาให้กับข้ามากกับการกระทำชั่วร้ายของเจ้า ข้าขอให้เจ้าจากไปและไม่กลับมาอีก!”

The fruit-seller, angry and frustrated, shouted at the Dog, “You pesky creature! You have caused me so much trouble with your mischief. I wish you would go away and never come back!”

เจ้าหมารู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของคนขายผลไม้ มันไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงดูไม่พอใจมันเพียงเพราะสนุก มันเดินออกจากหมู่บ้านด้วยความรู้สึกหดหู่ใจและไม่มีใครรัก

The Dog felt hurt by the fruit-seller’s words. He didn’t understand why everyone seemed upset with him just for having a bit of fun. He wandered away from the village feeling dejected and unloved.

ขณะที่สุนัขเดินไปมา เขาก็พบนกฮูกแก่แสนรู้ตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ นกฮูกได้เห็นพฤติกรรมซุกซนของสุนัขในหมู่บ้านและรู้สึกว่าจำเป็นต้องให้คำแนะนำบางอย่าง

As the Dog wandered, he came across a wise old Owl perched on a tree branch. The Owl had seen the Dog’s mischievous behavior in the village and felt compelled to offer some guidance.

“เจ้าตูบที่รัก” นกฮูกพูด “ข้าสังเกตนิสัยขี้เล่นของเจ้าแล้ว และเห็นว่าเจ้าไม่ได้ทำร้ายใคร แต่บางครั้ง ความซุกซนของเจ้าก็สร้างปัญหาและความไม่สะดวกให้กับผู้อื่นได้ สิ่งสำคัญคือต้องหาสมดุลระหว่างการมี สนุกและเคารพความต้องการของคนรอบข้าง”

“My dear Dog,” said the Owl, “I’ve observed your playful nature, and I can see that you mean no harm. But sometimes, your mischief can cause trouble and inconvenience for others. It’s essential to find a balance between having fun and respecting the needs of those around you.”

เจ้าหมาตั้งใจฟังคำพูดของนกฮูก มันตระหนักว่าพฤติกรรมซุกซนของเขามีผลตามมา และมันจำเป็นต้องคำนึงถึงผู้อื่นมากขึ้น

The Dog listened carefully to the Owl’s words. He realized that his mischievous behavior had consequences and that he needed to be more considerate of others.

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เจ้าหมาก็พยายามที่จะถ่ายทอดพลังขี้เล่นของมันในรูปแบบที่สร้างสรรค์มากขึ้น เขากลายเป็นสุนัขเฝ้าบ้านอย่างไม่เป็นทางการของหมู่บ้าน คอยเตือนชาวบ้านถึงอันตรายหรือผู้บุกรุกที่อาจเกิดขึ้น ชาวบ้านชื่นชมความรับผิดชอบที่เพิ่งค้นพบของมัน และพวกเขาเริ่มมองเห็นเจ้าตูบซุกซนตัวนี้ในมุมมองใหม่

From that day on, the Dog made an effort to channel his playful energy in more constructive ways. He became the village’s unofficial watchdog, alerting the villagers to any potential dangers or intruders. The villagers appreciated his newfound sense of responsibility, and they began to see the Dog in a new light.

นิทานอีสปเจ้าตูบจอมซุกซน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความขี้เล่นและความซุกซนสามารถมีเสน่ห์ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสมดุลให้กับความรับผิดชอบและการคำนึงถึงผู้อื่น”

  • การคำนึงถึงผู้อื่น: พฤติกรรมซุกซนของสุนัขทำให้ชีวิตของชาวบ้านหยุดชะงัก สร้างความไม่สะดวกและความยุ่งยาก นิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการพิจารณาผลกระทบของการกระทำของเราที่มีต่อผู้อื่น และคำนึงถึงความต้องการและความรู้สึกของพวกเขา
  • การหาจุดสมดุล: ความขี้เล่นและความสนุกสนานเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรสมดุลกับความรับผิดชอบและการคำนึงถึงผู้อื่น เรื่องราวนี้เตือนเราว่าการหาสมดุลที่ดีในการกระทำและพฤติกรรมของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
  • การเรียนรู้จากคำแนะนำอันชาญฉลาด: การเผชิญหน้าของสุนัขกับนกฮูกแสนรู้สอนบทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของมัน เน้นความสำคัญของการฟังคำแนะนำที่ชาญฉลาดและเปิดใจรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  • รับผิดชอบ: การตัดสินใจของสุนัขที่จะเป็นสุนัขเฝ้าบ้านแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อชุมชน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อการกระทำของเราและการสร้างความแตกต่างในเชิงบวก

“Playfulness and mischief can be charming, but it’s important to balance them with responsibility and consideration for others.”

  • Consideration of others: The Dog’s mischievous behavior disrupted the lives of the villagers, causing inconvenience and frustration. The story teaches us the importance of considering the impact of our actions on others and being mindful of their needs and feelings.
  • Finding a balance: Playfulness and fun are essential, but they should be balanced with responsibility and consideration for others. The story reminds us that finding a healthy balance in our actions and behavior is crucial for maintaining positive relationships.
  • Learning from wise advice: The Dog’s encounter with the wise Owl taught him valuable lessons about his behavior. It emphasizes the importance of listening to wise counsel and being open to learning and self-improvement.
  • Taking responsibility: The Dog’s decision to become a watchdog shows his willingness to take responsibility and contribute positively to the community. It illustrates the significance of taking responsibility for our actions and making a positive difference.

โดยสรุปแล้วแสดงให้เห็นถึงการเดินทางของการค้นพบตัวเองและการเติบโต ในขณะที่สุนัขเรียนรู้ที่จะมีน้ำใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้น กระตุ้นให้เราตระหนักถึงการกระทำของเรา ค้นหาความสมดุลระหว่างความสนุกและความรับผิดชอบ และรับฟังคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อเป็นบุคคลที่ดีขึ้นภายในชุมชนของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements