สุภาษิตคำพังเพยความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

ที่มาของสำนวน ความในสำนวนนี้หมาถึงคดีความ หรือปัญหา สำนวนนี้มาจาก ในสมัยก่อนมีโจรผู้ร้ายเยอะ คนไทยในอดีตก็นิยมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันแทบทุกบ้าน ทำให้เกิดปัญหาคดีความวัวควายถูกขโมยอยู่เป็นประจำ ซึ่งก็มักจะไปแจ้งความปัญหาวัวควายหายกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พอมีคนไปแจ้งว่าวัวหาย แต่ยังหาไม่เจอ และในเวลาไม่นานก็มีอีกรายเข้ามาแจ้งว่าควายหาย ทั้งๆ ที่วัวตัวเก่าก็ยังหาไม่เจอ กลับมีควายหายเป็นปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขอีก

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การที่มีเรื่องราวเดือดร้อนหรือปัญหาเกิดขึ้น ยังแก้ไขไม่เสร็จสิ้น ก็เกิดมีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาอีก

นิยมใช้อธิบายสภาพที่เรากำลังวุ่นวาย ปวดหัวกับเหตุการณ์หนึ่งอยู่ ยังแก้ไขไม่สำเร็จลุล่วง แต่กลับมีเหตุการณ์ร้ายแทรกเพิ่มเข้ามาอีก

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

  • ในชีวิตของเรานั้นมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามกันมาเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับงานหรือสิ่งที่ทำ การทำงานใหญ่ มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง มาก หากเกิดปัญหา ก็มักจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องและเกิดปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกันตามมาทันที เช่น เมื่อเกิดปัญหาจากฝนตก ก็จะมี ปัญหารถติด รถเสีย ไปทำงานไม่ทัน มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆ ความวัวไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก อีก การทำงานใหญ่ จึงต้องวางแผนรับมือให้ดี
  • เมื่อวานสมชายทะเลาะกับสมปองซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน วันนี้ทั้งสองยังไม่ทันได้ปรับความเข้าใจกัน แต่สมชายเผลอไปทำกระถางต้นไม้ของสมปองแตกอีก งานเข้าแล้ว! แบบนี้ตรงกับสำนวนไทยที่ว่าความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก
  • ขณะที่ฝ่ายไอทีของธนาคารขนาดใหญ่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบงานธนาคารล่ม ก็มีเหตุการณ์ผู้ไม่ประสงค์ดีโจรกรรมข้อมูลของธนาคารเกิดขึ้นอีก ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรกแท้ๆ
  • ถานการณ์ของรัฐบาลในขณะนี้ เข้ากับสุภาษิตไทย “ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก” เรื่องเดือดร้อนเก่ากับปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ทันหมด ก็มีเรื่องเดือดร้อนใหม่ปัญหาโควิดเข้ามาอีก
  • เด็กชายดำกำลงถูกครูฝ่ายปกครองเล่นงานเรื่องแต่งกายผิดระเบียบ ปรากฏว่าครูประจำชั้นยังทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องชอบหนีเรียนอีกด้วย นี่แหละน้าความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube