สุภาษิตคำพังเพยหูผีจมูกมด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหูผีจมูกมด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หูผีจมูกมด

ความหมายของสุภาษิตหูผีจมูกมด

ที่มาของสำนวน เปรียบเทียบว่าเหมือนกับมด ซึ่งมีจมูกดมกลิ่นได้ฉับไวเมื่อมีสิ่งที่จะเป็นอาหารของมดอยู่ ณ ที่ใด ในเวลาไม่นานก็จะมีฝูงมดมาช่วยกันลากสิ่งนั้นกลับไปที่รังของมันโดยเร็ว ทั้งนี้ มดที่ทำหน้าที่ตระเวนหาอาหารจะเดินไปมาตามที่ต่าง ๆ ตลอดเวลา เมื่อพบเหยื่อหรือสิ่งที่เป็นอาหาร ก็จะรีบนำข่าวไปบอกให้มดตัวอื่นๆ รู้โดยทันที สำนวน จมูกมด นี้ มักใช้เข้าคู่กับคำ หูผี เป็น หูผีจมูกมด หมายถึง รู้เรื่องได้รวดเร็ว

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ รู้เรื่องอะไรได้เร็วทันท่วงที ไหวตัวทันเหตุการณ์ตลอด กล่าวคือผู้ที่รู้เรื่อง หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันที

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหูผีจมูกมด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหูผีจมูกมด

  • เขาเป็นคนหูผีจมูกมด จะรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วฉับไวทันท่วงที
  • นี่เธอ หูผีจมูกมด หรือไง เรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะนอกจากเธอ
  • คนที่จะเป็นนักข่าวได้อย่างน้อยก็ต้องมี หูผีจมูกมด ติดตัวกันบ้าง
  • ลงทุนในหุ้นต้องเป็นคนหูผีจมูกมด รู้ท่วงทันราคา ข่าวเศรษฐกิจบ้านเมืองทั้งไทย และต่างประเทศด้วย
  • เมียผมเป็นคนหูผีจมูกมดจริงๆ เลย แอบคุยกับใคร แป๊ปๆ เธอจับได้ตลอดเลย แบบนี้ยอมเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements