นิทานอีสป เรื่อง “มดกับนกพิราบ” ไทย-Eng

นิทานอีสปมดกับนกพิราบ ไทย-Eng

“มดกับนกพิราบ” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความเมตตาต่อคนอื่น การกระทำเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะไม่มีผลอะไร แต่มีผลอย่างยิ่งใหญ่ และสิ่งที่ได้จากความกตัญญูและการตอบแทน

นิทานอีสปเรื่องมดกับนกพิราบ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในวันที่อากาศร้อนจัด มดตัวหนึ่งออกหาน้ำอย่างสิ้นหวัง ขณะที่มันเดินไปใกล้ลำธาร มันก็เผลอลื่นตกลงไปในน้ำ มดพยายามดิ้นรนเพื่อลอยตัวและกำลังจะจมน้ำ

Once upon a time, on a scorching hot day, an ant was desperately searching for water. As it wandered near a stream, it accidentally slipped and fell into the water. The ant struggled to stay afloat and was on the verge of drowning.

นกพิราบผู้เห็นอกเห็นใจซึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใกล้ ๆ เห็นสภาพของมดก็รีบเด็ดใบไม้ นกพิราบปล่อยใบไม้ลงน้ำ มดสามารถปีนขึ้นไปบนใบไม้และลอยขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย ขอบคุณนกพิราบที่ช่วยชีวิตมัน มดแสดงความขอบคุณจากใจจริง

A compassionate dove, perched on a nearby branch, saw the ant’s plight and quickly plucked a leaf. The dove dropped the leaf into the water, and the ant managed to climb onto it and float safely to the shore. Grateful to the dove for saving its life, the ant expressed its heartfelt thanks.

ไม่นานนายพรานก็มาถึงป่าหมายจะจับนกพิราบ มดเห็นการเข้าใกล้ของนักล่า จึงตระหนักว่ามดสามารถตอบแทนน้ำใจที่แสดงต่อมันก่อนหน้านี้ได้ ดังนั้นมดจึงรีบคลานไปที่ขาของนักล่าและกัดเขา นายพรานสะดุ้งด้วยความเจ็บปวดและทิ้งอาวุธของเขา ไล่นกพิราบออกไป

Not long after, a hunter arrived in the forest, aiming to capture the dove. The ant, witnessing the hunter’s approach, realized that it could repay the kindness shown to it earlier. So, the ant quickly crawled up the hunter’s leg and bit him. The hunter winced in pain and dropped his weapon, scaring away the dove.

บัดนี้นกพิราบปราศจากอันตรายแล้ว จึงบินไปยังกิ่งไม้ที่สูงกว่า มดตัวเล็กๆ แต่กล้าหาญ ได้ตอบแทนบุญคุณและช่วยชีวิตนกมันไว้

The dove, now free from danger, flew to a higher branch. The ant, with its tiny yet courageous act, had returned the favor and saved the dove’s life.

นิทานอีสปมดกับนกพิราบ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความมีน้ำใจไม่ว่าการกระทำจะเล็กน้อยเพียงใดก็สามารถสร้างสายโซ่แห่งความปรารถนาดีและกลับมาเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไม่คาดคิดได้”

  • ความเมตตาก่อให้เกิดความกรุณา เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าการแสดงความเมตตาที่นกพิราบแสดงต่อมดได้รับการตอบแทนด้วยความขอบคุณ และต่อมา มดได้ช่วยชีวิตนกพิราบไว้ มันเตือนเราว่าความเมตตาสามารถสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ในเชิงบวก ส่งต่อความดีไปยังผู้อื่น
  • พลังของการเอาใจใส่ นกพิราบมีความเห็นอกเห็นใจต่อมดที่กำลังดิ้นรนนำไปสู่การช่วยเหลือ มันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของผู้อื่นและเข้าใจความต้องการและอารมณ์ของพวกเขา
  • คุณค่าของท่าทางเล็กๆ น้อยๆ ทั้งท่าทางของนกพิราบที่ช่วยมดด้วยใบไม้ และการช่วยเหลือของมดที่กัดนายพราน ดูเหมือนเป็นการกระทำเล็กๆ น้อยๆ แต่มีผลอย่างมาก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม้แต่การกระทำเล็กๆ น้อยๆ ของความเมตตาหรือความกล้าหาญก็สามารถสร้างความแตกต่างได้
  • ความกตัญญูและการตอบแทน การที่มดแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อนกพิราบและตอบแทนบุญคุณในภายหลัง แสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการขอบคุณและแสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่เราได้รับ
  • พันธมิตรที่ไม่คาดคิด เรื่องราวยังสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งพันธมิตรหรือเพื่อนของเราอาจมาจากสถานที่ที่เราคาดไม่ถึง มดและนกพิราบเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์ แต่พวกเขาพบสายสัมพันธ์ผ่านความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

“Kindness, no matter how small the act, can create a chain of goodwill and return to benefit us in unexpected ways.”

  • Kindness begets kindness: The story illustrates how an act of kindness shown by the dove towards the ant was repaid with gratitude and, later, the ant’s reciprocation saved the dove. It reminds us that kindness can create a positive chain reaction, spreading goodness to others.
  • The power of empathy: The dove’s empathy towards the struggling ant led to the act of rescue. It shows the importance of putting ourselves in others’ shoes and understanding their needs and emotions.
  • The value of small gestures: Both the dove’s gesture of helping the ant with a leaf and the ant’s act of biting the hunter were seemingly small acts, but they had significant impacts. The story teaches us that even small acts of kindness or courage can make a difference.
  • Gratitude and repayment: The ant’s expression of gratitude to the dove and later repaying the favor demonstrate the virtue of being grateful and showing appreciation for the help we receive.
  • Unexpected allies: The story also teaches us that sometimes, our allies or friends may come from unexpected places. The ant and the dove belonged to different species, but they found a bond through mutual assistance.

โดยสรุปแล้วเป็นนิทานเหนือกาลเวลาที่เน้นความสำคัญของความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้เรามีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย เนื่องจากการกระทำของเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเพื่อนกันได้ ด้วยการรวบรวมบทเรียนของเรื่องราวนี้ เราสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่น และมีส่วนร่วมในชุมชนที่ห่วงใยและสนับสนุนกันมากขึ้น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children