สุภาษิตคำพังเพยคว่ำบาตร ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยคว่ำบาตร

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. คว่ำบาตร

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคว่ำบาตร

ที่มาของสำนวน มีที่มาจากการที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงฆ์สวดประกาศไม่ให้คบอุบาสกอุบาสิกาผู้ประกอบด้วยโทษประการใดๆ ใน 8 ประการ ได้แก่

 1. พยายามทำให้ภิกษุเสื่อมลาภ
 2. พยายามทำให้ภิกษุได้รับความเสียหาย
 3. พยายามทำให้ภิกษุอยู่ไม่ได้
 4. ด่าหรือบริภาษภิกษุ
 5. ทำให้ภิกษุแตกกับภิกษุด้วยกัน
 6. ติเตียนพระพุทธ
 7. ติเตียนพระธรรม
 8. ติเตียนพระสงฆ์

พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมในเขตสีมา เรียกว่าพิธีคว่ำบาตร โดยภิกษุรูปหนึ่งจะประกาศบรรยายโทษคฤหัสถ์ผู้นั้นและเสนอให้สงฆ์คว่ำบาตรเขา ด้วยการไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วย ไม่ยอมรับอาหารที่ถวาย ไม่ยอมแสดงธรรมให้ ไม่ยอมทำพิธีเกี่ยวกับศพของผู้นั้น แต่ถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวมาขอขมาต่อหน้าคณะสงฆ์ รับรองว่าจะไม่ประพฤติเช่นนั้นอีก พระสงฆ์ก็จะทำพิธีสวดประกาศยกโทษให้ เรียกว่าพิธีหงายบาตร

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย ไม่ร่วมงานด้วย

สำนวนคว่ำบาตร นำมาใช้โดยทั่วไปในความหมายว่าไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย มักจะใช้ในระดับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งตรงกับคำว่า boycott ในภาษาอังกฤษ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยคว่ำบาตร

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตคว่ำบาตร

 • หากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตรกับประเทศไทย จะทำมีผลกระทบกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการส่งออกเป็นจำนวนมาก
 • อังกฤษคว่ำบาตรพม่าด้วยการห้ามนำเข้าสินค้าทุกประเภทจากพม่า โทษฐานรัฐบาลเผด็จการไล่ฆ่า ทำร้ายประชาชนบริสุทธิ์
 • การคว่ำบาตร (boycott หรือ บอยคอตต์) ในทางการค้า มักจะใช้ในระดับการค้าระหว่างประเทศ โดยกลไกการคว่ำบาตรอาจจะมีทั้ง การไม่ยอมขายสินค้าหรือบริการให้ประเทศคู่ค้า หรือไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศคู่ค้า หรืออาจจะทั้งสองกรณีก็ได้ การคว่ำบาตรในความหมายทางการค้าจึงถือได้ว่าเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจที่ร้ายกาจอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ต่อรองให้คู่กรณีจำยอมในข้อตกลงด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการทูต การเมือง วัฒนธรรม การทหาร หรือแม้แต่ด้านการค้า เนื่องเพราะทุกประเทศในโลกต้องค้าขายกัน เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ตนเองไม่สามารถผลิตเองได้ หรือผลิตได้ไม่พอกับความต้องการในประเทศ
 • บริษัทของเราได้คว่ำบาตรโรงงานผู้ผลิตสินค้าจากจีนเนื่องจาก พบว่ามีสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่ตั้งไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทของเราได้รับความเสียหาย
 • ผู้นำ EU เดินทางเยือนกรุงเคียฟ เพื่อร่วมการประชุมสุดยอด หารือกันเรื่องคว่ำบาตรรัสเซีย และการรับยูเครนเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนโจมตีทางอากาศดังระงม

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube