นิทานอีสป เรื่อง “ตุ่นน้อยกับแม่ตุ่น” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องตุ่นน้อยกับแม่ตุ่น ไทย-Eng
X
Advertisements

“ตุ่นน้อยกับแม่ตุ่น” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสวยงามของโลกไม่ใช่การที่ใช้เพียงตาอย่างเดียวเสมอไป แต่มันคือจิตใจและประสาทสัมผัสส่วนอื่นของเราที่เรามีอีกด้วย

นิทานอีสปเรื่องตุ่นน้อยกับแม่ตุ่น

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในมุมที่เงียบสงบของโลก ตัวตุ่นน้อยอาศัยอยู่กับมารดาผู้ห่วงใยของมัน ตัวตุ่นมีตาขนาดเล็กแทบมองไม่เห็นอะไร แต่ประสาทสัมผัสอื่นๆ ของมันเฉียบคมอย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยให้มันสำรวจโลกใต้ดินได้ แม่ของเขาอยู่เคียงข้างมันเสมอ คอยชี้แนะ และปกป้องมัน

Once upon time, In a quiet corner of the earth, lived a little mole and his caring mother. The Moles have small eyes that can hardly see anything, but his other senses were incredibly sharp, helping him navigate his underground world. His mother was always by his side, guiding and protecting him.

วันหนึ่ง ตุ่นน้อยพูดกับแม่ว่า “แม่ครับ ข้าอยากเห็นโลกเบื้องบนเหมือนสัตว์อื่นๆ ข้าสงสัยว่าดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรและดอกไม้บานได้อย่างไร”

One day, the little mole said to his mother, “Mother, I wish I could see the world above like other creatures. I wonder what the sun looks like and how the flowers bloom.”

แม่ของมันเข้าใจความอยากรู้อยากเห็นของลูก จึงตอบว่า “ลูกที่รัก แม้ว่าลูกจะมองไม่เห็นด้วยตา แต่ลูกมีพรสวรรค์พิเศษที่คนอื่นไม่มี ประสาทสัมผัสของลูกทำให้ลูกรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของโลก เสียงใบไม้กระทบกัน และเสียงกระซิบเบาๆ ของสายลม ความรู้สึกเหล่านี้วาดภาพโลกรอบตัวคุณให้สดใส”

His mother, understanding her child’s curiosity, replied, “My dear, though you cannot see with your eyes, you possess unique gifts that others do not. Your senses allow you to feel the vibrations of the earth, the rustling of leaves, and the gentle whispers of the wind. These sensations paint a vivid picture of the world around you.”

ตัวตุ่นตัวน้อยพยักหน้า แต่ความปรารถนาที่จะเห็นยังคงอยู่ ตุ่นตัวน้อยยังคงแสดงความปรารถนาต่อแม่ของมันวันแล้ววันเล่า

The little mole nodded, but his longing to see remained. He continued to express his desire to his mother, day after day.

คืนหนึ่ง พระจันทร์ส่องแสง แม่ตุ่นมีความคิด เธอสร้างรูเล็กๆ ที่นำไปสู่พื้นผิวอย่างระมัดระวัง เช้าวันต่อมา เธอบอกกับลูกชายว่า “ตามแม่มานะลูก แม่มีอะไรพิเศษจะให้ลูกดู”

One night, as the moon shone brightly, the mother mole had an idea. She carefully crafted a small hole leading to the surface. The next morning, she said to her son, “Follow me, my child. I have something special to show you.”

พวกมันปีนขึ้นไปตามรู และตัวตุ่นน้อยก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของดวงอาทิตย์บนใบหน้าของมัน มันได้ยินเสียงนกร้องและกลิ่นหอมหวานของดอกไม้ แม้ว่ามันจะมองไม่เห็น แต่มันก็รู้สึกประทับใจกับความงามของโลกที่มันจินตนาการไว้

They climbed up through the hole, and the little mole felt the warmth of the sun on his face. He could hear the cheerful songs of birds and the sweet fragrance of flowers. Although he couldn’t see, he was overwhelmed by the beauty of the world he had imagined.

แม่ของตุ่นตัวน้อยกล่าวว่า “ลูกรัก แม้ว่าลูกจะมองไม่เห็นเหมือนสัตว์ตัวอื่น แต่วันนี้ลูกได้ประสบกับบางสิ่งที่มหัศจรรย์ อย่าลืมว่าเราแต่ละคนมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและพรสวรรค์ที่ทำให้เราพิเศษ”

His mother said, “My dear, even though you cannot see like others, you have experienced something wonderful today. Remember, each of us has unique qualities and gifts that make us special.”

ตัวตุ่นน้อยเข้าใจในคำพูดของแม่ มันตระหนักว่าการตามองไม่เห็นของมันไม่ได้กำหนดตัวมัน ประสาทสัมผัสอื่นๆ ของมันทำให้มันสามารถรับรู้โลกด้วยวิธีที่แตกต่างและน่าทึ่ง

The little mole understood the wisdom of his mother’s words. He realized that his blindness didn’t define him; instead, his other senses allowed him to perceive the world in a different and remarkable way.

นิทานอีสปตุ่นน้อยกับแม่ตุ่น

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ทุกคนมีคุณสมบัติและพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้พวกเขาพิเศษ และเราควรทะนุถนอมและใช้จุดแข็งของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

  • โอบรับความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ: เช่นเดียวกับตัวตุ่น เราทุกคนต่างมีคุณสมบัติและพรสวรรค์เฉพาะตัวที่ทำให้เราพิเศษ แทนที่จะโหยหาที่จะเป็นเหมือนคนอื่น เราควรยอมรับและชื่นชมในความเป็นปัจเจกบุคคลของเรา
  • การรับรู้ไปไกลกว่าการมองเห็น: เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของเราเกี่ยวกับโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกทางกายภาพของเราเพียงอย่างเดียว ประสาทสัมผัสที่เพิ่มพูนขึ้นของตุ่นน้อยทำให้เขาสัมผัสโลกได้อย่างมีความหมายและลึกซึ้ง
  • บทบาทของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู: คำแนะนำและการสนับสนุนของแม่ตุ่นมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ลูกของเธอเข้าใจถึงคุณค่าของความสามารถเฉพาะตัวของเขา
  • ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่เรามีซ ตุ่นน้อยเรียนรู้ที่จะขอบคุณประสาทสัมผัสและความงามที่มันสามารถสัมผัสได้แม้ตาแทบจะมองไม่เห็นก็ตาม มันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราขอบคุณสำหรับความสามารถที่เรามี

“Every individual has unique qualities and gifts that make them special, and one should cherish and make the most of their own strengths.”

  • Embrace your uniqueness: Just like the little mole, we all possess unique qualities and talents that make us special. Instead of longing to be like others, we should embrace and appreciate our individuality.
  • Perception goes beyond sight: The story illustrates that our perception of the world is not solely dependent on our physical senses. The little mole’s heightened senses allowed him to experience the world in a meaningful and profound way.
  • The role of a nurturing parent: The mother mole’s guidance and support played a crucial role in helping her child understand the value of his unique abilities.
  • Gratitude for what we have: The little mole learned to be grateful for his senses and the beauty he could experience despite his blindness. It’s a reminder for us to be grateful for the abilities we possess.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เรายอมรับในเอกลักษณ์ของเรา ชื่นชมของขวัญของเรา และค้นหาความงามในโลกรอบตัวเราผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเน้นถึงความสำคัญของการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่ให้คำแนะนำและการสนับสนุน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements