นิทานอีสป เรื่อง “กวาง แกะ และหมาป่า” ไทย-Eng

นิทานอีสปกวาง แกะ และหมาป่า ไทย-Eng
X
Advertisements

“กวาง แกะ และหมาป่า” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการรับรู้ถึงมิตรภาพ ไม่ใช่ทุกคนจะหวังดีกับเรา และยังเตือนใจเราเกี่ยวกับการเลือกเพื่อนต้องดูให้ดี

นิทานอีสปเรื่องกวาง แกะ และหมาป่า

กาลครั้งหนึ่ง กวางตัวผู้ผู้สง่างาม แกะผู้อ่อนโยน และหมาป่าเจ้าเล่ห์อาศัยอยู่ด้วยกันในป่าทึบ กวางเป็นที่รู้จักในเรื่องความสง่างามและความเร็ว แกะเพราะนิสัยอ่อนโยน และหมาป่าเพราะเล่ห์เหลี่ยมของมัน

Once upon a time, a stag, a sheep, and a wolf lived together in a dense forest. They had formed an unlikely friendship and agreed to look out for each other.

วันหนึ่ง ขณะที่พวกมันกำลังเล็มหญ้าด้วยกันในทุ่งหญ้าอันเงียบสงบ หมาป่าเริ่มรู้สึกหิว มันมองแกะด้วยแววตาโลภและวางแผนที่จะตอบสนองความหิวของมัน

One day, as they were grazing together in a peaceful meadow, the wolf began to feel hungry. He eyed the sheep with a greedy glint in his eyes and hatched a plan to satisfy his hunger.

หมาป่าเข้าใกล้แกะด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ แล้วพูดว่า “แกะที่รัก เพื่อนของข้า กวางตัวนี้บอกข้าเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขียวขจีที่อยู่อีกฟากหนึ่งของป่า เขาพูดถึงหญ้าที่หอมหวานที่สุดและลำธารที่ใสที่สุด เจ้าต้องการไหม มาร่วมงานฉลองอันน่ายินดีนี้กับข้าไหม”

Approaching the sheep with a deceitful smile, the wolf said, “Dear sheep, our friend, the stag, told me about a lush meadow on the other side of the forest. He spoke of the sweetest grass and the clearest stream. Would you like to join me and share this delightful feast?”

ฝูงแกะที่ไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของหมาป่ารู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสได้รับอาหารมากมาย มันจึงตกลงอย่างกระตือรือร้นและตามหมาป่าเข้าไปในใจกลางป่า

The sheep, unaware of the wolf’s true intentions, was excited by the prospect of a bountiful meal. He eagerly agreed and followed the wolf into the heart of the forest.

ขณะที่พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่า แกะก็เริ่มไม่สบายใจ มันสังเกตเห็นกวางหายไปและเริ่มรู้สึกถึงอันตราย มันหยุดแล้วพูดว่า “เดี๋ยวก่อน กวางเพื่อนของเราอยู่ที่ไหน เขาควรจะอยู่กับเราไม่ใช่หรือ”

As they ventured deeper into the woods, the sheep became uneasy. He noticed the absence of the stag and began to sense danger. He stopped and said, “Wait, where is our friend, the stag? Shouldn’t he be with us?”

หมาป่าตอบด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ “โอ้ กวางตัดสินใจเลือกเส้นทางอื่นไปยังทุ่งหญ้า เขาบอกว่าจะพบเราที่นั่นในภายหลัง”

With a sly grin, the wolf replied, “Oh, the stag decided to take a different path to the meadow. He said he would meet us there later.”

เมื่อพวกมันเข้าใกล้จุดที่เงียบสงบในป่า สีหน้าที่แท้จริงของหมาป่าก็ถูกเปิดเผย มันพุ่งเข้าใส่แกะ พร้อมที่จะเป็นอาหารมื้อต่อไปของมัน แกะร้องขอความช่วยเหลือโดยตระหนักว่ามมันตกหลุมพรางของหมาป่า

As they approached a secluded spot in the forest, the wolf’s true colors were revealed. He lunged at the sheep, ready to make his next meal. The sheep cried out for help, realizing that he had fallen into the wolf’s trap.

ในเวลาไม่นาน กวางที่สัมผัสได้ถึงอันตรายก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบ ด้วยกีบที่แข็งแรงและเขากวางที่แหลมคม มันต่อสู้กับหมาป่าอย่างดุเดือด ช่วยแกะให้พ้นจากอันตราย

Just in the nick of time, the stag, who had sensed the danger, appeared with lightning speed. With his strong hooves and sharp antlers, he fiercely fought off the wolf, rescuing the sheep from harm’s way.

หมาป่าผู้พ่ายแพ้และละอายใจ หลบเข้าไปในเงามืดของป่า

The wolf, defeated and ashamed, slinked away into the shadows of the forest.

กวางหันไปหาแกะและพูดว่า “เพื่อนรัก อย่าเชื่อคำพูดของหมาป่าเจ้าเล่ห์ มันพยายามหลอกลวงและทำร้ายผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังและแยกแยะ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เสนอมิตรภาพ มีเจตนาดีกับเรา”

The stag turned to the sheep and said, “My dear friend, never trust the words of a cunning wolf. He seeks to deceive and harm others for his own gain. It is essential to be cautious and discerning, for not all who offer friendship have good intentions.”

ขอบคุณความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดของกวาง แกะจึงขอบคุณกวางที่ช่วยชีวิตมัน

Grateful for the stag’s bravery and wisdom, the sheep thanked him for saving her life.

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กวาง แกะ และหมาป่าก็ยังคงระมัดระวังซึ่งกันและกัน กวางและแกะใกล้ชิดกันมากขึ้น เข้าใจถึงคุณค่าของมิตรภาพที่แท้จริงและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

From that day forward, the stag, the sheep, and the wolf remained cautious of one another. The stag and the sheep grew even closer, understanding the value of true friendship and trust.

นิทานอีสปกวาง แกะ และหมาป่า

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“จงระวังผู้ที่หลอกลวงและทรยศต่อความไว้วางใจของคุณเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และรักษามิตรภาพที่แท้จริงบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความภักดี”

  • ระวังการหลอกลวง: นิทานเตือนให้เราระวังผู้ที่อาจหลอกลวงเราด้วยคำสัญญาหรือคำเยินยอที่ผิดๆ ไม่ใช่ทุกคนที่ดูเป็นมิตรจะมีเจตนาดี
  • ไว้วางใจเพื่อนแท้: ความภักดีและความกล้าหาญของกวางในการช่วยแกะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนแท้ในยามต้องการ
  • การระแวดระวัง: ไม่ใช่ทุกคนจะหวังดีกับเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตื่นตัวและระมัดระวังในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความสนใจสูงสุดของเราสามารถช่วยเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
  • ความสามัคคีคือพลัง: กวางและแกะสามารถเอาชนะแผนการหลอกลวงของหมาป่าได้ เรื่องราวสอนให้เรารู้ถึงพลังแห่งความสามัคคีและการที่เพื่อนแท้สามารถช่วยเหลือกันในยามยากได้

“Beware of those who deceive and betray your trust for their own gain, and cherish true friendships based on honesty and loyalty.”

  • Beware of deception: The tale reminds us to be wary of those who may deceive us with false promises or flattery. Not everyone who appears friendly has good intentions.
  • Trust true friends: The stag’s loyalty and bravery in rescuing the sheep underscore the importance of standing by true friends in times of need.
  • Stay vigilant: Not everyone will wish us well, it’s crucial to stay alert and discerning in our interactions with others. Understanding that not everyone may have our best interests at heart can help us avoid dangerous situations.
  • Unity is strength: Together, the stag and the sheep were able to overcome the wolf’s deceitful plot. The story teaches us the power of unity and how true friends can support each other in difficult times.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการระวังการหลอกลวง ไว้วางใจเพื่อนแท้ ตื่นตัว และค้นหาความแข็งแกร่งในความสามัคคี

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements