สุภาษิตคำพังเพยสูบเลือดสูบเนื้อ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยสูบเลือดสูบเนื้อ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ส. สูบเลือดสูบเนื้อ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสูบเลือดสูบเนื้อ

ที่มาของสำนวน มาจากการดูดเอาเลือดออกมาจากร่างกาย ส่วนสูบเนื้อ เป็นสร้อยคำที่เพิ่มขึ้นมาให้ข้อความสละสลวยขึ้น เปรียบเปรยถึงเลือดเหมือนทรัพย์สินเอาเปรียบแม้กระทั่งหยดสุดท้าย ถึงแม้แทบไม่เหลืออะไรแล้วก็ตาม

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การเรียกเอาเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยอาการขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบอย่างยิ่ง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยสูบเลือดสูบเนื้อ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตสูบเลือดสูบเนื้อ

  • เมียสมชายติดการพนันอย่างหนัก สูบเลือดสูบเนื้อผัวจนหมดตัว แล้วทิ้งอย่างไม่ใยดี และไปกับผู้ชายคนอื่น สงสารสมชายจริงๆ เจอผู้หญิงแบบนี้
  • มันจะเกินไปแล้วนะนี่มันสูบเลือดสูบเนื้อชัดๆ เห็นเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนในพื้นที่ถึงได้คิดราคาอาหารแพงมหาโหดขนาดนี้
  • แม่ค้าที่ชายหาดบางแห่งขายสินค้า และอาหารให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าคนไทย หรือชาวต่างชาติอย่าวสูบเลือดสูบเนื้อ เอามากๆ เลย
  • ที่หล่อนยอมมาแต่งงานกับผู้ชายคราวพ่อเพราะหวังในสมบัติ คงจะมาสูบเลือดสูบเนื้อจนหมดแล้วก็ไป
  • ชาติอาหรับพิงหลังสหรัฐฯ ไล่ตะเพิดรัสเซีย เนื่องด้วยสูบเลือดสูบเนื้อซีเรีย ตัวการสุมไฟสงคราม

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements