สุภาษิตคำพังเพยตกล่องปล่องชิ้น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยตกล่องปล่องชิ้น

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตกล่องปล่องชิ้น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตกล่องปล่องชิ้น

ที่มาของสำนวน เป็นสำนวนโบราณที่หมายถึงการตกลงไปในปล่อง หรือห้วงของความรัก หรือคู่รัก ก็ต้องเป็นไปตามที่จะต้องเป็นต่อไป คำว่าล่องในที่นี่คือเลยตามเลย ฝืนไม่ได้ ล่องลอยไหลไปตามธรรมชาติ

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ตัดสินใจที่จะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตกล่องปล่องชิ้น

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตกล่องปล่องชิ้น

  • เราสองคนผ่านชีวิตคู่กันมานานแล้ว อยู่กันทั้งสุข ทั้งทุกข์ ตกล่องงปล่องชิ้น ผ่านกันมาได้ขนาดนี้ ขออยู่กันจนชั่วชีวิตนี้จะจากกันไป
  • กว่าจะมีวันนี้ได้เราก็ตกร่องปล่องชิ้น สร้างธุรกิจนี้ด้วยกันมา ฝ่าฟันอุปสรรค์มาด้วยกัน แล้วคุณจะทิ้งมันไปง่ายๆแบบนี้หรือ
  • พวกเราต่าง ตกล่องปล่องชิ้น ร่วมกันสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมา แล้วจะให้ทิ้งกันง่าย ๆ แบบนี้ดีแล้วหรือ
  • ผมเห็นคู่แพมกับมาร์คคบเป็นแฟนกันมาตั้งหลายปี เมื่อไหร่เธอสองคนจะตกล่องปล่องชิ้นแต่งงานกันเสียที อยากร่วมงานได้ยินข่าวดีเร็วๆ
  • ก่อนจะตกล่องปล่องชิ้นกับใคร ต้องดูกันดีๆ อะไรที่ไม่ดีต้องปรับเข้าหากัน หย่อนได้ ตึงได้บ้างง ชีวิตคู่จะได้ยืนยาว

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube