นิทานอีสป เรื่อง “สิงโตกับลาไปออกล่าสัตว์” ไทย-Eng

นิทานอีสปสิงโตกับลาไปออกล่าสัตว์ ไทย-Eng

“สิงโตกับลาไปออกล่าสัตว์” นิทานอีสปเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับการรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง การคิดก่อนลงมือทำ และการควบคุมตัวเองนั้นเป็สิ่งสำคัญมาก

นิทานอีสปเรื่องสิงโตกับลาไปออกล่าสัตว์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สิงโตกับลาออกไปล่าสัตว์ด้วยกัน สิงโตซึ่งเป็นราชาแห่งอาณาจักรสัตว์นั้นมีทักษะและพละกำลัง ในขณะที่ลานั้นไร้เดียงสาและไม่มีประสบการณ์ เมื่อเดินทางเข้าไปในป่าก็พบกับกวางฝูงหนึ่ง สิงโตวางแผนจับกวาง และลาก็เต็มใจช่วยเหลือ

Once upon a time, a lion and an ass went hunting together. The lion, being the king of the animal kingdom, was skilled and powerful, while the ass was naive and inexperienced. As they ventured into the forest, they came across a herd of deer. The lion devised a plan to capture the deer, and the ass eagerly agreed to assist.

สิงโตสั่งให้ลาวางตำแหน่งตัวเองที่ด้านตรงข้ามของกวาง แล้วให้ส่งเสียงร้องให้ดังลั่น จากนั้นสิงโตจะซุ่มโจมตีกวางเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาพตกใจของพวกมัน ลารู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสล่า จึงทำตามคำสั่งของสิงโต

The lion instructed the ass to position itself at the opposite end of the deer and let out a loud bray. The lion would then ambush the deer, taking advantage of their startled state. The ass, excited by the prospect of hunting, followed the lion’s instructions.

เมื่อลาร้องออกมาอย่างโหวกเหวกโวยวาย กวางก็ตื่นตัวทันทีและหนีไปทุกทิศทุกทาง แผนการของสิงโตล้มเหลว และไม่สามารถจับพวกมันได้เลย สิงโตผิดหวังและผิดหวังจึงหันไปหาลาและพูดว่า “เจ้าลาโง่! การตะโกนเสียงดังโวยวายของเจ้าทำให้เหยื่อหนีไป ความไม่เข้าใจและการควบคุมตนเองของเจ้าทำให้เราต้องสูญเสียอาหาร”

As the ass let out a bray, the deer were instantly alerted and fled in all directions. The lion’s plan failed, and he was unable to catch any of them. Disappointed and frustrated, the lion turned to the ass and said, “You foolish creature! Your loud braying has scared away the prey. Your lack of understanding and self-control has cost us our meal.”

นิทานอีสปสิงโตกับลาออกล่าสัตว์

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การมีพันธมิตรที่มีความสามารถย่อมดีกว่าการมีพันธมิตรที่กระตือรือร้นแต่ไม่มีทักษะ เพราะความกระตือรือร้นเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้”

  • รู้จุดแข็งและข้อจำกัดของตน: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้จุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง ลาแม้จะกระตือรือร้น แต่ก็ขาดความสามารถตามธรรมชาติ และความเข้าใจในการล่า มันสอนให้เรารู้จักความสามารถและข้อจำกัดของตัวเอง หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เราอยู่นอกขอบเขต
  • คิดก่อนลงมือทำ เสียงตะโกนอย่างหุนหันพลันแล่นและไร้ความคิดของลาทำให้เหยื่อหนีไป นิทานเน้นความสำคัญของการคิดก่อนทำ และคำนึงถึงผลที่ตามมาของการกระทำของเรา มันเตือนให้เราใช้ความระมัดระวัง ประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  • ไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของผู้อื่น สิงโตในฐานะราชาแห่งอาณาจักรสัตว์มีความรู้และประสบการณ์ในการล่าสัตว์ ลาไม่ไว้วางใจความเชี่ยวชาญของสิงโตทำให้การล่าไม่สำเร็จ นิทานสอนให้เราไว้วางใจและพึ่งพาความเชี่ยวชาญของผู้อื่นเมื่อเราขาดความรู้หรือประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่ง
  • การควบคุมตนเองและความสงบ การที่ลาขาดการควบคุมตนเองในการส่งเสียงดัง แสดงให้เห็นถึงการขาดความสงบในช่วงเวลาวิกฤต เรื่องราวเน้นความสำคัญของการควบคุมตนเองและความสงบในสถานการณ์ที่ท้าทาย มันเตือนให้เราสงบสติอารมณ์และจดจ่อกับงานที่ทำอยู่

“It’s better to have a capable partner than an eager but unskilled one, as enthusiasm alone may lead to failure.”

  • Know your strengths and limitations: The story highlights the importance of knowing one’s strengths and limitations. The ass, despite its enthusiasm, lacked the natural ability and understanding of hunting. It teaches us to recognize our own abilities and limitations, avoiding situations where we are out of our depth.
  • Think before you act: The ass’s impulsive and thoughtless braying caused the prey to escape. The story emphasizes the importance of thinking before acting and considering the consequences of our actions. It reminds us to exercise caution, evaluate the situation, and make wise decisions.
  • Trust in the expertise of others: The lion, as the king of the animal kingdom, had the knowledge and experience in hunting. The ass’s failure to trust the lion’s expertise led to the unsuccessful hunt. The story teaches us to trust and rely on the expertise of others when we lack knowledge or experience in a particular area.
  • Self-control and composure: The ass’s lack of self-control in braying loudly demonstrated its lack of composure in a critical moment. The story emphasizes the importance of self-control and composure in challenging situations. It reminds us to stay calm, composed, and focused on the task at hand.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการรู้จุดแข็งและข้อจำกัดของเรา คิดก่อนลงมือทำ ไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของผู้อื่น และควบคุมตนเองและสงบสติอารมณ์ สนับสนุนให้เราตัดสินใจอย่างรอบรู้ ขอคำแนะนำเมื่อจำเป็น และแสดงให้เห็นถึงการควบคุมตนเองในสถานการณ์ที่ท้าทาย

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children