สุภาษิตคำพังเพยตกเป็นเบี้ยล่าง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยตกเป็นเบี้ยล่าง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตกเป็นเบี้ยล่าง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตกเป็นเบี้ยล่าง

ที่มาของสำนวน มาจากหมากรุก ในการวางหมาก ตัวเบี้ยตามปกติจะคว่ำ แต่เมื่อเดินเข้าสู่ฝั่งคู่ต่อสู้ จะเรียกว่าด้านบนของกระดาน ผู้เล่นจะหงายตัวเบี้ย เรียกว่าเบี้ยบน หรือเบี้ยหงาย ที่สามารถเดินหน้าหรือถอยหลังในแนวทแยงได้ ซึ่งมีสถานะเท่ากับเม็ด ได้เปรียบกว่าเบี้ยคว่ำ ที่เดินหน้าได้เพียงครั้งละ 1 ตาเท่านั้น ดังนั้น เบี้ยล่าง หรือเบี้ยที่คว่ำอยู่ จึงเป็นรองนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การตกเป็นรอง หรือใต้อำนาจ และเสียเปรียบผู้อื่น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตกเป็นเบี้ยล่าง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตกเป็นเบี้ยล่าง

  • เกิดเป็นคนอย่าให้ใครมาเอาเปรียบ เอาผลประโยชน์ไปฟรีๆ คนเรามีศักดิ์ศรีอย่ายอมตกเบี้ยล่างใคร ถ้ามันไม่มี ยอมเดินคนเดียวดีกว่า เหนื่อยช่างมัน
  • ทุกวันนี้เกษตรกรต้อง ตกเป็นเบี้ยล่าง พ่อค้าคนกลาง ถูกกดราคาเพราะไม่สามารถเอาผลผลิตไปขายได้เอง
  • ทำไมคุณไม่ลุกขึ้นสู้เสียบ้าง คุณจะอดทนยอมตกเป็นเบี้ยล่าง ให้คนอื่นๆกดขี่อย่างนี้ตลอดไปหรืออย่างไร
  • ทำงานกินเงินเดือนมันมั่นคงก็จริง แต่ชีวิตก็ต้อง ตกเป็นเบี้ยล่าง ให้เขาใช้ไม่ได้มีอิสระอย่างที่คิด
  • สหรัฐฯ โผล่หนุนยูเครน! เตือนยูเครนอย่าตกเป็นเบี้ยล่างรัสเซีย หลังจากการเปิดฉากสงคราม สหรัฐฯ ย้ำพร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube