สุภาษิตคำพังเพยไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงความงามไก่โดยธรรมชาติจะมีขนหรือมีสีสันที่สวยงามทำให้สัตว์เหล่านั้นดูดี อย่างไก่จะมีขนที่สวยงามตามธรรมชาติ แต่คนเรานั้น จะต้องแต่งตัว แต่งกายให้เหมาะสม แม้จะมีหน้าตาไม่ดี การแต่งตัวเป็น ทั้งการแต่งกายและกิริยามารยาทก็ช่วยให้ดูดีได้

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ความงาม ความสวย ความหล่อ ภาพลักษณ์ที่ดูดีของคนเรานั้น สามารถทำ ได้ด้วยการปรุงแต่ง การแต่งหน้า แต่งตัว ให้เหมาะสม เรียบร้อย ถูกกาละเทศะ ก็ช่วยให้ดูดีได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

  • เธอไม่ต้องน้อยใจที่เกิดมาไม่สวย เดี๋ยวแต่งหน้า แต่วตัวหน่อยก็สวยได้ไม่อายใคร เหมือนที่เขาบอกกันว่าไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
  • ไก่ผมสวยขึ้น คุณดูสวยขึ้นทุกวัน อย่างนี้คงเหมือนไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่งจริงๆ
  • ดญ. ฝ้าย แม้จะเป็นเด็กที่ไม่สวย ผิวเข้ม ผมหยิก แต่การรู้จักแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เรียบร้อย และมีกิริยามารยาทที่งดวาม พูดจา ไพเราะ น่าฟัง ก็ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของเพื่อนๆ จนทุกคนยกตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าห้อง
  • ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง นี่คือความหมายของสุภาษิตไทยที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ซึ่งได้ยินมานาน และเชื่อว่าก็ยังใช้ได้ดีในยุคปัจจุบัน เพราะคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่า ความประทับใจของคนเราในครั้งแรกที่ได้พบกันคือบุคลิกภาพภายนอกนั่นเอง
  • ดาราคนนั้นอายุมากแล้วนะ แต่ยังสวยดูดีอยู่เลย คนเรานี่ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่งจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube