สุภาษิตคำพังเพยกวนน้ำให้ขุ่น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยกวนน้ำให้ขุ่น

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กวนน้ำให้ขุ่น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสุภาษิตกวนน้ำให้ขุ่น

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงน้ำอยู่นิ่งๆมันจะใส ก็ไปกวน หรือคนให้มันขุ่นขึ้นมา ตามปกติธรรมชาติของน้ำที่อยู่ในภาชนะนิ่งๆ เช่น ในโอ่ง, กะละมัง, ขวด, ถังน้ำ ฯลฯ ดินที่ปนเปื้อนรวมอยู่ในน้ำนั้น มันมักจะตกตะกอนอยู่ใต้ก้นภาชนะที่มันบรรจุอยู่ เช่น ก้นโอ่ง, ก้นกะละมัง, ก้นขวด, ก้นถังน้ำ ฯลฯ ทำให้น้ำในโอ่งใสสะอาด แต่ถ้ามีการกระทำให้น้ำสั่นสะเทือน หรือมีคนนำอะไรไปกวน หรือไปคน ดินที่ตกตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะนั้นก็จะลอยขึ้นมาปะปนรวมกับน้ำ ทำให้น้ำในโอ่งขุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทำเรื่องราวที่สงบอยู่แล้วให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา กล่าวคือการทำเรื่องราวที่สงบเงียบเรียบร้อยไปแล้ว ให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อาทิเช่น เรื่องราวที่สงบไปแล้ว แต่มีคนนำกลับมาพูดกล่าวขานรื้อฟื้นขึ้นมาพูดวิพากษ์วิจารณ์กันอีก จนกระทั่งมันกลับเป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกวนน้ำให้ขุ่น

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกวนน้ำให้ขุ่น

  • เราได้ตกลงกับคู่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะกวนน้ำให้ขุ่น พูดให้เป็นเรื่องราวขึ้นมาอีกทำไม
  • นายนทีกับนายวันชัยทะเลาะกันเรื่องงาน แต่ผู้จัดการทราบเรื่องจึงเข้ามาสงบศึก พูดให้ทั้งสองฝ่ายสงบลงและทำความเข้าใจกันได้ ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังปรับความเข้าใจกันซึ่งกำลังจะจบด้วยดี นายทวีก็พูดขึ้นมาว่านายนทีชอบไปพูดนินทานายวันชัยลับหลัง ทำให้นายวันชัยโกรธขึ้นมาอีก และการทำความเข้าใจกับนายนทีทำท่าจะไม่จบลงง่ายๆ ทวีนี่กวนน้ำให้ขุ่นแท้ๆ
  • เหตุการณ์ในบริษัทกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี แต่มีคนกวนน้ำให้ขุ่น ตั้งคำถามให้คนภายในบริษัทสับสน จนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมา
  • ส่วนเรื่องโควต้า รมต. ไม่น่ามีปัญหา มันต้องจบแล้ว คนที่อยู่วงรอบไม่เกี่ยว เพราะคุยกับผู้ใหญ่มา คนไม่ได้อยู่ในวงเจรจาสร้างกระแสที่ออกมาคือคนที่กวนน้ำให้ขุ่น ผู้ใหญ่คงรักษาคำพูด
  • อย่างไรก็ตาม การเจรจาครั้งที่ผ่านมารัฐไทยยืนยันชัดเจนว่ายังไม่มีการรับข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นและกลุ่มเยาวชนบางส่วนได้เข้าร่วมด้วย นั่นแสดงว่าเมื่อมีช่องเจรจาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะปรากฏตัวแทนกลุ่มต่างๆให้ความสนใจซึ่งจะทำให้รู้ว่าใครเป็นใครกลุ่มไหน จึงเห็นว่าการเปิดเจรจาจึงน่าจะเป็นแนวทางที่ก้าวหน้ามากขึ้นและจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยความสุขุม รอบคอบ และอดทนอย่างสูง ขออย่างเดียวอย่าเอา “การเมือง” เข้ามากวนน้ำให้ขุ่นเท่านั้น.

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube