สุภาษิตคำพังเพยขว้างงูไม่พ้นคอ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยขว้างงูไม่พ้นคอ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ขว้างงูไม่พ้นคอ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยขว้างงูไม่พ้นคอ

ที่มาของสำนวน เปรียบเหมือนกับการขว้างงูออกไปจากตัว แต่เนื่องจากงูตัวยาวจึงยังใช้หางรัดคอผู้ขว้างไว้อยู่ดี ผู้ขว้างจึงไม่สามารถขว้างงูให้พ้นจากตนเองได้นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วพยายามจะปัดความรับผิดชอบ เพื่อที่จะให้ปัญหาให้พ้นจากตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้  ยังต้องได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นอยู่ดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยขว้างงูไม่พ้นคอ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตขว้างงูไม่พ้นคอ

  • รปภ. ในบริษัทกุเรื่องว่ามีคนทำร้าย และขโมยทรัพย์สินในบริษัทไป แต่ขว้างงูไม่พ้นคอ สุดท้ายยอมรับว่ามีส่วนรู้เห็นกับโจร
  • สมชายเป็นนักบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นในบริษัท สมชายพยายามปัดความรับผิดชอบไปให้แผนกอื่น แต่ขว้างงูไม่พ้นคอ สุดท้ายหัวหน้าก็สอบสวนจนรู้ว่า สมชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เขาจึงถูกไล่ออก
  • นายนพบอกปัดที่จะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายโครงการใหม่ของบริษัท ถึงจะบอกปัดได้แต่ก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายการเงิน ขว้างงูไม่พ้นคอแท้ๆ
  • เรื่องที่คุณไปโกงคนอื่นไว้ ขว้างงูไม่พ้นคอหรอก ยังไงคุณต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอน
  • ขว้างงูไม่พ้นคอ! นายนทีโยนความผิดเรื่องของบริษัทสูญหายในระหว่างวันหยุดยาวให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองพ้นผิด เนื่องจากของสิ่งนั้นอยู่ในห้องทำงานของตนและตนเองลืมใส่กุญแจตู้และกุญแจห้องด้วย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements