สุภาษิตคำพังเพยเด็ดดอกไม้ร่วมต้น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเด็ดดอกไม้ร่วมต้น
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ด. เด็ดดอกไม้ร่วมต้น

ความหมายของสุภาษิตเด็ดดอกไม้ร่วมต้น

ที่มาของสำนวน มาจากความเชื่อกับการเคยสร้างบุญร่วมกันมา คนไทยมีความเชื่อเรื่องบุญกรรมและเรื่องชาติภพ ว่าคนเราจะต้องเกิดและตายวนเวียนกันไปเช่นนี้จนกว่าจะพ้นทุกข์ เด็ดดอกไม้ร่วมต้นจึงหมายถึง เด็ดดอกไม้ไปทำบุญหรือไหว้พระด้วยกันเพื่อจะได้ไปเกิดร่วมกันอีก

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ชาติก่อนเคยทำอะไรร่วมกันมา ชาตินี้จึงมาอยู่ร่วมกันอีก

เป็นความเชื่อของคนไทยสมัยก่อน หากคนเราเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ได้มาเกื้อกูล อยู่ร่วมกันอีกในปัจจุบันนั่นเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเด็ดดอกไม้ร่วมต้น

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเด็ดดอกไม้ร่วมต้น

  • เขาว่ากันว่าคนที่เคยเด็ดดอกไม้ร่วมต้นมักจะเกิดมาพบกันทุกภพทุกชาติไป
  • อย่าไปขัดขวางความรักของทั้งคู่เลย ชาติที่แล้วพวกเขาคงเคยเก็บดอกไม้ร่วมต้น ทำบุณร่วมกันมา ชาตินี้ถึงได้มาเจอกันอีก แยกกันยังไงก็ไม่ขาด
  • คนไทยมีความเชื่อในเรื่องบุญกรรม และเรื่องชาติภพว่าคนเราจะต้องเกิดและตายวนเวียนไปจนกว่าจะพ้นทุกข์ เด็ดดอกไม้ร่วมต้นจึงหมายถึงเด็ดดอกไม้ไปทำบุญหรือไปไหว้พระด้วยกัน เพื่อจะได้ไปเกิดร่วมกัน
  • มีหมอดูบอกว่าอีกไม่นานจะได้พบเจอผู้ชายมาคอยช่วยเหลือ เกื้อกูล เพราะเราเคยเก็บดอกไม้ร่วมต้นกันมาเมื่อชาติก่อน
  • เด็ดดอกไม้ร่วมต้น จาก เรื่องคาวี ตอน ท้าวสันนุราชเกี้ยวนางจันทร์สุดา “นี่กุศลหนหลังเราทั้งสอง เคยเป็นคู่ครองเสน่หา เก็บดอกไม้ไหว้พระด้วยกันมา วาสนาทำไว้จึงได้น้อง”

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements