สุภาษิตคำพังเพยคดในข้อ งอในกระดูก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยคดในข้อ งอในกระดูก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. คดในข้อ งอในกระดูก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคดในข้อ งอในกระดูก

ที่มาของสำนวนคือ มาจากการเปรียบเปรยนิสัยใจคอคดโกง กับความคดงอของอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ ข้อต่อของร่างกายมนุษย์สามารถคดงอ กระดูกสันหลังก็สามารถงอได้ เปรียบการคดงอเหมือนนิสัยคน โดยสำนวนนี้คล้ายกับสำนวน “หน้าซื่อใจคด”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  “คดในข้อ งอในกระดูก” คือกมลสันดาน เกิดมาก็ชอบคดโกง เปรียบเปรยคือคนไม่ซื่อสัตย์ มีนิสัยคดโกงเอาเปรียบผู้อื่นจนเป็นสันดาน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยคดในข้อ งอในกระดูก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตคดในข้อ งอในกระดูก

  • เราไม่ควรคบหากับคนที่ คดในข้อ งอในกระดูก เพราะไว้ใจไม่ได้ และจะนำความเดือดร้อนมาให้
  • คนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ไม่คดในข้องอในกระดูก ไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะหามิตรแท้ไม่ได้เลย
  • นักการเมืองคนนั้เป็นคนประเภทที่เรียกว่า คดในข้อ งอในกระดูก เราไม่ควรไว้ใจเขาเป็นอันขาด
  • เราไม่ต้องการผู้นำชุมชนที่ คดในข้องอในกระดูกอย่างคุณ คิดแต่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเสมอๆ ไม่มีความจริงใจให้กับชาวบ้าน
  • พนักงานคนนั้นเป็นคนคดในข้อ งอในกระดูก ชอบยักยอกเงินบริษัท จึงถูกไล่ออกและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements