นิทานอีสป เรื่อง “ลากับคนขี่ลา” ไทย-Eng

นิทานอีสปลากับคนขี่ลา ไทย-Eng
X
Advertisements

“ลากับคนขี่ลา” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “The Ass and His Driver” เป็นนิทานสั้นๆ ที่สอนเราเกี่ยวกับผลของการดื้อรั้นและไม่เชื่อฟัง

นิทานอีสปเรื่องลากับคนขี่ลา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีคนขับรถพาลาไปขายของที่ตลาด ระหว่างทาง เจ้าลานั้นดื้อไม่ยอมขยับ ไม่ว่าคนขี่จะเร่งเร้าแค่ไหนก็ตาม คนขี่พยายามทุกวิถีทางที่นึกออก แต่เจ้าลาก็ไม่ยอมขยับ

Once upon a time, an ass was being driven by his driver to the market to sell some goods. Along the way, the ass became stubborn and refused to move, no matter how much the driver urged him on. The driver tried everything he could think of, but the ass wouldn’t budge.

ในที่สุดคนขับก็ยอมแพ้และปล่อยให้เจ้าลาได้พักสักระยะ เขาผูกลาไว้กับต้นไม้ใกล้ๆ แล้วออกไปงีบหลับในที่ร่มไม้ใกล้ๆ แต่ในขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่นั้น ก็มีขโมยเข้ามาขโมยของทั้งหมดที่ลาของเขา

Eventually, the driver gave up and decided to let the ass rest for a while. He tied the ass to a nearby tree and went off to take a nap in the shade. But while he was sleeping, some thieves came along and stole all of the goods that the ass was supposed to be carrying.

เมื่อคนขับตื่นมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็โกรธลาที่ดื้อรั้นจนทำให้เสียของ แต่เจ้าลานั้นแค่ร้อง และดูเหมือนจะไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลย

When the driver woke up and realized what had happened, he was angry with the ass for being so stubborn and causing them to lose their goods. But the ass just brayed and didn’t seem to care.

นิทานอีสปเรื่องลากับคนขี่ลา

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความดื้อรั้นและไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือสามารถนำไปสู่ผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น”

และเรื่องราวสอนบทเรียนสำคัญๆ แก่เราหลายประการ ได้แก่

  • ความดื้อรั้นและการไม่เชื่อฟังอาจส่งผลตามมา ในกรณีนี้ การไม่ยอมขยับของลาทำให้สินค้าของคนขี่สูญหาย
  • สิ่งสำคัญคือต้องปรับตัวและยืดหยุ่น คนขี่ลาพยายามทุกวิถีทางที่คิดได้เพื่อให้เจ้าลาไปต่อได้ แต่เมื่อไม่ได้ผล เขาน่าจะหาทางออกอื่นได้
  • ความเกียจคร้านหรือไม่ใส่ใจก็มีผลเช่นกัน เพราะเจ้าลาไม่ได้สนใจว่าของจะหาย แต่มันส่งผลต่อชีวิตของคนขี่ลา

“Stubbornness and unwillingness to cooperate can lead to negative consequences for oneself and others.”

The story teaches us several important lessons, including:

  • Stubbornness and disobedience can have consequences. In this case, the ass’s refusal to move led to the loss of their goods.
  • It’s important to be adaptable and flexible. The driver tried everything he could think of to get the ass to move, but when nothing worked, he should have found a different solution.
  • Being lazy or unconcerned can also have consequences. The ass didn’t care about the loss of their goods, but it affected the driver’s livelihood.

นิทานเรื่องนี้เตือนใจเราถึงความสำคัญของการปรับตัวและเต็มใจที่จะประนีประนอม รวมถึงผลที่ตามมาของความดื้อรั้นและการไม่เชื่อฟัง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements