สุภาษิตคำพังเพยมั่งมีในใจ แล่นใบบนบก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมั่งมีในใจ แล่นใบบนบก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมั่งมีในใจ แล่นใบบนบก

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการจินตนาการคิดร่ำรวยมั่งมีอยู่ในใจ ไม่สามารถจับต้องได้ เปรียบเสมือนกับจะแล่นเรือใบบนบกที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้เลย

คนเราถ้าคิดแต่มั่งมีในใจ อยู่แต่ในโลกแห่งการจินตนาการ สร้างมโนภาพแต่ในทางบวกที่เข้าข้างตนเองโดยไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มันก็คล้ายๆ กับว่าเราคิดเองเออเองอยู่ในใจ มันก็จะมีแต่สิ่งดีๆที่เราปรารถนาที่เป็นเพียงนามธรรม จับต้องไม่ได้มีแต่อากาศธาตุเท่านั้น เพราะสิ่งที่คิดที่ฝันไม่สามารถจะเป็นจริงได้ ถ้าเราไม่ได้ลงมือกระทำ เปรียบเสมือนกับว่าเราแล่นใบบนบก คือการนำเรือใบมาแล่นบนบกนั้นมันจะผิดปรกติวิสัย มันย่อมแล่นไม่ได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้  เพ้อฝันไปเรื่อย คิดสมบัติบ้า สร้างวิมานในอากาศ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมั่งมีในใจ แล่นใบบนบก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมั่งมีในใจ แล่นใบบนบก

  • ถ้ามัวแต่นั่งจินตนาการสร้างมโนภาพ มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก อยู่อย่างนี้ก็คงจะอดตายแน่ๆ เราต้องรีบขวนขวายหางานทำให้จงได้
  • นี่มันชีวิตจริงนะคุณไม่ใช่ละครที่จะมานั่งฝันหวาน มั่งมีในใจ แล่นใบบนบกอยู่แบบนี้ หัดมองความเป็นจริงเสียบ้าง
  • อยากมั่งอยากมี ต้องสร้าง ต้องสู้ชีวิต ไม่ใช่แค่มั่งมีใในใจ แล่นใบบนบก รอโอากสเข้ามาหา มันคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก
  • คนเกียจคร้านอย่างเขาคงไม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้หรอกเพราะวันๆ เอาแต่มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก คิดเพ้อฝันสร้างวิมานในอากาศ
  • สมชายเป็นคนชอบเพ้อฝันไปวันๆ คิดว่ามั่งมีในใจ แล่นใบบนบก สักวันจะรวยโดยไม่ทำงานหนัก แบบนี้มันฝันกลางวันชัดๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube