นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขผู้ปกป้องกับแกะขี้อิจฉา” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัขผู้ปกป้องกับแกะขี้อิจฉา ไทย-Eng
X
Advertisements

“สุนัขผู้ปกป้องกับแกะขี้อิจฉา” นิทานอีสปสอนเราเรื่องความกตัญญูกตเวที ความเคารพ มันสนับสนุนให้เรายอมรับจุดแข็งและบทบาทของตัวเองในขณะที่ชื่นชมและสนับสนุนผู้อื่นในความพยายามของพวกเขา

นิทานอีสปเรื่องสุนัขผู้ปกป้องกับแกะขี้อิจฉา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในชนบทอันเงียบสงบ สุนัขผู้ซื่อสัตย์เฝ้าฝูงแกะ สุนัขทำหน้าที่ของมันอย่างจริงจังและปกป้องแกะจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น มันเห่าใส่ผู้ล่า ต้อนฝูงแกะ และคอยจับตาดูพวกมันทั้งกลางวันและกลางคืน

Once upon a time, In a peaceful countryside, a loyal dog guarded a flock of sheep. The dog took its duty seriously and protected the sheep from any potential harm. It barked at predators, herded the sheep, and kept a watchful eye over them day and night.

อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่ฝูงแกะเล็มหญ้าในทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม ฝูงหมาป่าที่หิวโหยเข้ามาใกล้ ตั้งใจจะโจมตีฝูงแกะที่ไร้ที่พึ่ง สุนัขรีบวิ่งออกไปทันที เห่าเสียงดังและไล่หมาป่าออกไปอย่างดุเดือด แกะรู้สึกขอบคุณสำหรับความกล้าหาญของสุนัขและขอบคุณสำหรับความทุ่มเทที่ไม่เปลี่ยนแปลง

One day, as the sheep grazed in a lush meadow, a group of hungry wolves approached, intent on attacking the defenseless flock. The dog quickly sprang into action, barking loudly and fiercely chasing the wolves away. The sheep were grateful for the dog’s bravery and thanked it for its unwavering dedication.

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความรู้สึกขอบคุณ แกะบางตัวเริ่มอิจฉาบทบาทและความเอาใจใส่ของสุนัข พวกเขากระซิบกันด้วยความสงสัยว่าเหตุใดสุนัขจึงได้รับการปฏิบัติและการยอมรับเป็นพิเศษในขณะที่พวกมันถูกทิ้งให้อ่อนแอ และไม่มีใครสังเกตเห็น

However, amidst the gratitude, some of the sheep began to grow envious of the dog’s role and attention. They whispered among themselves, wondering why the dog received special treatment and recognition while they were left vulnerable and unnoticed.

ด้วยความอิจฉาริษยา ฝูงแกะจึงวางแผน พวกมันเข้าหาสุนัขและแนะนำให้มันละทิ้งหน้าที่ของมัน และเข้าร่วมกับพวกมันในทุ่งเลี้ยงสัตว์อย่างไร้กังวล สุนัขซึ่งได้รับแรงผลักดันจากความปรารถนาที่จะปรับตัว และได้รับการยอมรับ จึงตกลงตามข้อเสนอของแกะ

In their envy, the sheep devised a plan. They approached the dog and suggested that it abandon its duties and join them in their carefree grazing. The dog, driven by its desire to fit in and be accepted, agreed to the sheep’s proposal.

วันเวลาผ่านไป สุนัขที่เคยระแวดระวังก็เริ่มสนุกกับชีวิตยามว่าง เล็มหญ้าเคียงข้างฝูงแกะโดยไม่สนใจโลก อย่างไรก็ตาม อิสรภาพที่เพิ่งค้นพบของพวกแกะนั้นมีอายุสั้น หมาป่ากลับมาอย่างกล้าได้กล้าเสียเมื่อไม่มีสุนัขเฝ้าอยู่

Days passed, and the once vigilant dog began to enjoy a life of leisure, grazing alongside the sheep without a care in the world. However, their newfound freedom was short-lived. The wolves returned, emboldened by the absence of the dog’s watchful presence.

หากไม่มีสุนัขคอยปกป้อง แกะก็ไร้ที่พึ่งและตกเป็นเหยื่อของหมาป่าผู้หิวโหย ด้วยความสิ้นหวัง พวกแกะตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของสุนัขและรู้สึกเสียใจที่อิจฉาริษยาและการกระทำที่เข้าใจผิด

Without the dog’s protection, the sheep were defenseless and fell victim to the hungry wolves. In their desperation, they realized the importance of the dog’s role and regretted their jealousy and misguided actions.

นิทานอีสปเรื่องสุนัขผู้ปกป้องกับแกะขี้อิจฉา

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

เหล่าแกะได้เรียนรู้ว่า

“เราควรชื่นชมและเห็นคุณค่าของผู้ที่ปกป้องและดูแลเรา แทนที่จะอิจฉาในบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา”

  • แต่ละคนมีจุดแข็งและบทบาทที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้และชื่นชมทักษะและผลงานของผู้อื่นแทนที่จะถูกอิจฉาริษยา
  • ความอิจฉาริษยาสามารถนำไปสู่การตัดสินที่ไม่ดี การปล่อยให้ความอิจฉามาบดบังการตัดสินของเราสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่น่าเสียใจและเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของเรา
  • ความภักดีและความทุ่มเทเป็นคุณลักษณะที่มีค่า เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นและการยึดมั่นในความรับผิดชอบของเรา
  • ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ โดยการทำงานร่วมกันและเคารพบทบาทของกันและกัน เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ปรองดองและได้รับการปกป้อง

“We should appreciate and value those who protect and care for us, rather than being envious of their roles and responsibilities.”

  • Each individual has unique strengths and roles: It’s important to recognize and appreciate the skills and contributions of others rather than being consumed by envy.
  • Jealousy can lead to poor judgment: Allowing envy to cloud our judgment can lead to making regrettable decisions and jeopardizing our well-being.
  • Loyalty and dedication are valuable traits: The story highlights the significance of commitment and staying true to our responsibilities.
  • Unity and collaboration are essential: By working together and respecting each other’s roles, we can create a harmonious and protected environment.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ถึงอันตรายของความอิจฉาริษยาและความสำคัญของการตระหนักและให้คุณค่ากับจุดแข็งและการมีส่วนร่วมของแต่ละคน มันเตือนเราให้ชื่นชมบทบาทของผู้อื่นและไม่ปล่อยให้ความอิจฉาริษยามาบดบังการตัดสินของเรา นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามัคคีและการทำงานร่วมกันในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรือง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements