นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขกับหมาป่า” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัขกับหมาป่า ไทย-Eng
X
“สุนัขกับหมาป่า” นิทานอีสปคลาสสิคที่สอนเราถึงอิสระภาพนั้นมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด และยังสอนให้พอใจในสิ่งที่เรามี โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร

นิทานอีสปเรื่องสุนัขกับหมาป่า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและหมาป่าผู้หิวโหยได้เดินสวนทางกันในป่า สุนัขตัวนี้มีขนยาวและรูปร่างหน้าตาดี ล้อเลียนหมาป่าเรื่องขนหยาบและผอมแห้ง

Once upon a time, a well-fed dog and a hungry wolf crossed paths in the forest. The dog, with his sleek coat and well-fed appearance, taunted the wolf for his scraggly fur and emaciated appearance.

แต่หมาป่ากลับไม่ติดใจเอาความกับคำสบประมาทของสุนัข “ฉันอาจจะผอมและหิว” หมาป่าตอบ “แต่ฉันมีอิสระที่จะท่องไปทุกที่ที่ฉันพอใจ ในทางกลับกัน นายกลับถูกล่ามโซ่ไว้ที่ลานบ้านของเจ้านายของนาย และไปในที่ที่เขาอนุญาตเท่านั้น”

But the wolf was not impressed by the dog’s insults. “I may be thin and hungry,” he replied, “but I am free to roam wherever I please. You, on the other hand, are chained to your master’s yard and only get to go where he allows.”

สิ่งนี้ทำให้สุนัขหยุดคิด และมันก็รู้ว่าหมาป่าพูดถูก แม้ว่ามันจะมีชีวิตที่สุขสบาย แต่มันก็ไม่ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมือนหมาป่า ตั้งแต่นั้นมา เจ้าสุนัขก็หยุดโอ้อวดเกี่ยวกับสถานการณ์ของมัน และหันมาชื่นชมประโยชน์ของชีวิตมันกับเจ้านายแทน

This gave the dog pause for thought, and he realized that the wolf was right. Despite his comfortable life, he was not truly free like the wolf. From then on, the dog stopped boasting about his situation and instead appreciated the benefits of his life with his master.

นิทานอีสปเรื่องสุนัขกับหมาป่า

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“อิสรภาพมีค่ามากกว่าความสะดวกสบายและรูปลักษณ์ภายนอก”

  • สิ่งสำคัญคือต้องพอใจกับสิ่งที่เรามี และไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น
  • อิสรภาพและความเป็นอิสระเป็นสิ่งที่มีค่าแม้ว่าจะแลกมาด้วยความลำบากก็ตาม
  • มุมมองของเราเกี่ยวกับชีวิตเป็นตัวกำหนดประสบการณ์และทัศนคติของเรา
  • เราควรระมัดระวังที่จะไม่ตัดสินผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว

“Freedom is more valuable than comfort and appearance.”

  • It’s important to be content with what we have and not compare ourselves to others.
  • Freedom and independence are valuable, even if they come with hardships.
  • Our perspective on life shapes our experiences and attitudes.
  • We should be careful not to judge others based solely on appearances.

สรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนเราว่าความพอใจที่แท้จริงมาจากภายใน และเราควรขอบคุณสิ่งที่เรามี แทนที่จะปรารถนามากขึ้นหรือเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements