นิทานอีสป เรื่อง “ลากับหนังสิงโต” ไทย-Eng

นิทานอีสปลากับหนังสิงโต ไทย-Eng
X
Advertisements

“ลากับหนังสิงโต” เป็นนิทานอีสปคลาสสิกที่สอนความสำคัญของการซื่อสัตย์ต่อตนเองและอันตรายของการเสแสร้งเป็นถึงสิ่งที่ตัวตนของเราไม่ได้เป็น

นิทานอีสปเรื่องลากับหนังสิงโต

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลาตัวหนึ่งพบหนังสิงโตตัวหนึ่ง มันจึงตัดสินใจจะสวมมัน มันเดินไปรอบๆ ชนบท ทำให้สัตว์อื่นๆ ทั้งหมดที่คิดว่ามันเป็นสิงโตตัวจริงนั้นกลัว ลาเพลิดเพลินกับพลังที่เพิ่งค้นพบและเล่นบทบาทของสิงโตที่น่ากลัวต่อไป

Once upon a time, a donkey found a lion’s skin and decided to put it on. He strutted around the countryside, scaring all the other animals who thought he was a real lion. The donkey enjoyed his newfound power and continued to play the part of the fearsome lion.

อยู่มาวันหนึ่ง ลาได้ส่งเสียงร้องออกมาดังๆ เพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของมัน สัตว์อื่ ๆ หัวเราะและไล่มันออกไปโดยตระหนักว่ามันเป็นเพียงลาที่แสร้งทำเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็น

One day, the donkey let out a loud bray, revealing his true identity. The other animals laughed and chased him away, realizing that he was just a donkey pretending to be something he wasn’t.

นิทานอีสปเรื่องลากับหนังสิงโต

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การแกล้งทำเป็นสิ่งที่คุณไม่ใช่จะเปิดเผยความจริงและอาจนำไปสู่ความอับอายได้ในที่สุด”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเสแสร้งเป็นคนที่เราไม่ใช่อาจส่งผลตามมาได้ และสิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง

  • การเสแสร้งเป็นคนที่เราไม่ใช่อาจมีผลตามมา
  • สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและไม่พยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่
  • เราควรมั่นใจในความสามารถของตัวเองและไม่พยายามหลอกลวงผู้อื่น
  • การกระทำและคำพูดของเราควรตรงกับตัวตนที่แท้จริงของเรา

“Pretending to be something you’re not will eventually reveal the truth and may lead to embarrassment.”

The story teaches us that pretending to be someone we’re not can have consequences and that it’s important to be true to ourselves.

  • Pretending to be someone we’re not can have consequences.
  • It’s important to be true to ourselves and not try to be something we’re not.
  • We should be confident in our own abilities and not try to deceive others.
  • Our actions and words should match our true identity.

เป็นเรื่องราวอมตะที่เตือนใจเราถึงความสำคัญของการซื่อสัตย์ต่อตนเอง มันสอนให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราเป็นและอย่าเสแสร้งเป็นตัวตนที่เราไม่ใช่หรือไม่ได้เป็น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements