นิทานอีสป เรื่อง “หมาป่าเจ้าเล่ห์ในชุดแกะ” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมาป่าเจ้าเล่ห์ในชุดแกะ ไทย-Eng

“ป่าเจ้าเล่ห์ในชุดแกะ” นิทานที่เตือนใจเราเกี่ยวกับการดูสิ่งต่างๆ แต่เพียงภายนอก โดยไม่ได้ดูภายใน การมองคนแค่เปลือก หรือตัดสินใจอะไรง่ายๆ อาจเกิดผลไม่ดีกับเรา

นิทานอีสปเรื่องหมาป่าเจ้าเล่ห์ในชุดแกะ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หมาป่าเจ้าเล่ห์ได้วางแผนที่จะหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของแกะที่ไม่สงสัย มันพบหนังแกะผืนหนึ่งและเอามันมาคลุมร่างของมมัน แปลงร่างตัวเองให้ดูเหมือนแกะที่ไม่มีพิษมีภัย ด้วยการปลอมตัว หมาป่าจึงแทรกซึมเข้าไปในฝูงแกะ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากพวกมัน และเข้าใกล้พวกมัน

Once upon a time, a cunning wolf hatched a plan to deceive and prey upon unsuspecting sheep. He found a sheepskin and draped it over his body, transforming himself into the appearance of a harmless sheep. With his disguise in place, the wolf infiltrated the flock of sheep, gaining their trust and getting close to them.

วันเวลาผ่านไป หมาป่าใช้ประโยชน์จากความเชื่อใจของแกะ และเริ่มโจมตีและกินพวกมันทีละตัว แกะตัวอื่นๆ ตกใจและหวาดกลัวที่ค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตที่พวกมันต้อนรับเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกมัน

As the days went by, the wolf took advantage of the sheep’s trust and began attacking and devouring them one by one. The other sheep were shocked and terrified to discover the true nature of the creature they had welcomed into their midst.

นิทานอีสปเรื่องหมาป่าในชุดแกะ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การหลอกลวงอาจให้ผลประโยชน์ชั่วคราว แต่นิสัยที่แท้จริงจะถูกเปิดเผยเสมอ”

  • รูปร่างหน้าตาอาจเป็นเรื่องหลอกลวงได้ หมาป่าปลอมตัวเป็นแกะหลอกแกะตัวอื่นให้คิดว่ามันไม่เป็นอันตราย มันเตือนเราให้ระมัดระวังและไม่ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งต่างๆ อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเสมอไป
  • ควรได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อใจอย่างมืดบอดของแกะที่มีต่อหมาป่าทำให้มันสามารถหาประโยชน์และทำร้ายพวกมันได้ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแยกแยะคนที่เราไว้วางใจและไม่เต็มใจมอบความไว้วางใจให้กับผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานหรือความเข้าใจที่เพียงพอ
  • ระวังการยักย้ายถ่ายเท และการหลอกลวง กลวิธีอันชาญฉลาดของหมาป่าและความสามารถในการชักใยเข้าฝูงสัตว์แสดงให้เห็นถึงอันตรายของการหลอกลวงและการชักใย เป็นเครื่องเตือนใจให้ระแวดระวังและระแวดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องติดต่อกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยหรือน่าสงสัย
  • การตระหนักรู้ในตนเองและการแยกแยะเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องราวกระตุ้นให้เราพัฒนาความรู้สึกตระหนักรู้ในตนเองและวิจารณญาณเพื่อรับรู้เมื่อใครบางคนอาจมีแรงจูงใจแอบแฝงหรือวาระซ่อนเร้น เน้นความสำคัญของการฟังสัญชาตญาณของเราและระวังผู้ที่อาจไม่ได้ผลประโยชน์สูงสุดของเราในใจ

“Deceit may yield temporary gains, but true character will always be revealed.”

  • Appearances can be deceiving: The wolf’s disguise as a sheep fooled the other sheep into thinking he was harmless. It reminds us to be cautious and not judge solely based on outward appearances, as things may not always be what they seem.
  • Trust should be earned: The sheep’s blind trust in the wolf allowed him to exploit and harm them. It highlights the importance of being discerning in whom we trust and not readily giving our trust to others without sufficient evidence or understanding.
  • Beware of manipulation and deception: The wolf’s cunning tactics and ability to manipulate his way into the flock demonstrate the dangers of deceit and manipulation. It serves as a reminder to be vigilant and cautious, especially when dealing with unfamiliar or suspicious individuals.
  • Self-awareness and discernment are crucial: The story encourages us to develop a sense of self-awareness and discernment to recognize when someone may have ulterior motives or hidden agendas. It emphasizes the importance of listening to our instincts and being wary of those who may not have our best interests at heart.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนใจเราให้ระมัดระวัง พินิจพิเคราะห์ และไม่หวั่นไหวง่ายๆ กับรูปลักษณ์ภายนอก มันสอนเราถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และการตระหนักรู้ในตนเอง การคำนึงถึงบทเรียนเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถป้องกันตนเองจากการชักใยและตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้นว่าจะไว้วางใจใครในชีวิตของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children