สุภาษิตคำพังเพยลิ้นกับฟัน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกับฟัน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ล. ลิ้นกับฟัน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกับฟัน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยคนสองคนที่สนิทกันเหมือนลิ้นกับฟัน โดยทั้งสองอวัยวะที่อยู่ในปากเหมือนกัน และก็อยู่ใกล้ชิดติดกัน บางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งกัน เช่น ฟันอาจจะกัดลิ้นบ้างพอทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยไม่รุนแรงอะไร

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่รุนแรงของคนที่ใกล้ชิดกัน เช่น ระหว่างสามีกับภรรยาหรือคนที่ทำงานร่วมกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกับฟัน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตลิ้นกับฟัน

  • นอกจากคู่ครองที่มีโอกาสทะเลาะกัน กระทบกระทั่งกันแล้ว การเป็นเพื่อนกัน หรือทำงานร่วมกันหรือแม้แต่ระดับประเทศ ก็อาจจะมีเรื่องราวทะเลาะกันบ้าง เหมือน ลิ้นกับฟัน เพียงแต่ต้องใช้การเจรจาให้เข้าใจกัน
  • พวกเราทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันก็เหมือนลิ้นกับฟัน อาจจะผิดใจกัน ทะเลาะกันบ้าง แต่เราก็ยังต้องพึ่งพากันอย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆ มาทำลายความรู้สึกดีๆเลย
  • สามีภรรยาก็ต้องมีปากเสียงกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาเสมือนลิ้นกับฟัน ก็ย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
  • สามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันต้องมีกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เวลาทะเลาะกันก็ควรจะหันมาคุยกัน ไม่ใช่หอบผ้าหอบผ่อนหนีมาแบบนี้
  • ชีวิตคู่ของใครๆ ก็เหมือนลิ้นกับฟัน ไม่มีหรอกที่จะดีกันไปตลอด ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง นี่แหละธรรมดาของชีวิตคู่

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements