สุภาษิตคำพังเพยร้อนวิชา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยร้อนวิชา

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ร. ร้อนวิชา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยร้อนวิชา

ที่มาของสำนวน ในสมัยก่อนเป็นปกติธรรมดาของปุถุชนที่ได้เล่าเรียนคาถาอาคมใหม่ๆ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธา และมีความเชื่อว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ตนเองเชื่อมั่น แต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้ได้ใช้วิชาคาถาอาคมนั้น ก็มักจะเกิดอาการหงุดหงิดเร่าร้อนจนอยู่ไม่เป็นสุขจนผิดปกติวิสัย เพราะความอยากทดลองใช้วิชา ลักษณะอาการเช่นนี้เรียกว่าร้อนวิชา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เกิดความเร่าร้อนเนื่องจากคาถาอาคมจนอยู่ไม่เป็นปกติ

ในปัจจุบันสำนวนนี้สื่อความหมายไปที่ กระตือรือร้นอยากจะแสดงวิชาความรู้ ความสามารถที่ตัวเองร่ำเรียนมาใหม่ๆ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยร้อนวิชา

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตร้อนวิชา

  • ด้วยเหตุที่การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องการที่จะให้เป็น รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ ที่มีแนวคิดนอกกรอบจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมๆ จึงตั้งใจที่จะพลิกโฉมให้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เปิดโอกาสให้บรรดา นักประชาธิปไตย นักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง นักคิด ที่กำลังร้อนวิชา แสดงบทบาทของนักประชาธิปไตยกันเต็มที่
  • ท่าทางเด็กหนุ่มคนนี้จะร้อนวิชา เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ไม่ทันไรก็มารื้อระบบปลี่ยนแผนการทำงานทั้งหมด
  • เธอเพิ่งฝึกขับรถมาหมาดๆ และ ยังขาดประสบการณ์อีกมากมาย แต่ก็ร้อนวิชาเป็นอย่างมาก อยากจะทดลองใช้วิชาความรู้ใหม่ๆ ตามที่ตนเองได้เล่าเรียนมา
  • เขาเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆ ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ร้อนวิชาลงทุนสร้างภาพยนต์เรื่องแรก สุดท้ายก็เหลวไม่เป็นท่า
  • เพิ่งขับรถวิบากเป็นดันห้าว! เพราะความร้อนวิชาของนายแท้ๆ รถเลยพังทั้งๆ ที่ยังไม่ชำนาญยังจะอวดดีอีก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube