สุภาษิตคำพังเพยเรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ร. เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงเมื่อเรือบรรทุกทองอยู่เต็มลำ หากเรือเกิดล่มในหนองน้ำเล็กๆ แม้ว่าเรือจะล่มแต่ทองก็ยังคงไม่ไปไหน ยังอยู่ในหนองน้ำนั้น (สามารถงมเก็บขึ้นมาได้) เช่นเดียวกับการที่บ่าวสาวที่จะแต่งงานกันมีฐานะกันทั้งสองฝ่าย ทรัพย์สมบัติต่างๆ ก็จะไปไหนเสีย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนในเครือญาติแต่งงานกันทําให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น

กล่าวคือ การแต่งงานกันของคนในเครือญาติหรือคนที่มีฐานะร่ำรวยทั้งสองฝ่าย ทำให้ทรัพย์สินเงินทองอยู่ในเครือญาติของทั้งคู่ไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

  • เรือล่มในหนองทองจะไปไหน! บรรยากาศพิธีหมั้นสองตระกูลดัง เป็นที่ชื่นมื่นกับงานใหญ่รับต้นปี
  • เราควรจะแนะนำให้ลูกของเราทั้งสองคนได้ศึกษากันให้มากกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทั้งคู่แต่งงานกันเพราะเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสีย
  • วิชิตเป็นเจ้าของห้างดัง แต่งงานกับแพมมี่ลูกสาวเจ้าสัวใหญ่ ชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน
  • แม่ได้หมายตาหญิงสาวที่มีฐานะและชาติตระกูลเหมาะสมกับครอบครัวเราไว้แล้ว เรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียจริงมั๊ย
  • คนที่มีฐานะร่ำรวยยอมลงทุนแต่งงานกับคนที่มีฐานะร่ำรวยเท่าเทียมกัน เมื่อแต่งงานไปแล้วสิ่งที่ลงทุนไปก็คงไม่สูญเปล่า เพราะสิ่งเหล่านั้นได้มาอยู่รวมเป็นก้อนเดียวกัน ประดุจดังเรือล่มในหนอง ทองจะไปไหนได้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements