สุภาษิตคำพังเพยช้างสารงูเห่า ข้าเก่าเมียรัก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยช้างสารงูเห่า ข้าเก่าเมียรัก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ช้างสารงูเห่า ข้าเก่าเมียรัก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยช้างสารงูเห่า ข้าเก่าเมียรัก

ที่มาของสำนวน กล่าวถึงช้างสารและงูเห่า เป็นสัตว์เดรัจฉาน มีนิสัยดุร้าย ไว้ใจไม่ได้ ในสมัยโบราณ เชื่อกันว่าให้ระวังช้าง เพราะเวลามันโกรธ จะใช้งวงและงาฟาดฟัน งูเห่า เป็นอสรพิษร้าย ทำให้สัตว์ที่โดนกัดถึงแก่ชีวิตได้ ข้าเก่าหรือบริวาร อาจนำโจรเข้าบ้าน เพราะรู้ช่องทางเข้า-ออกเป็นอย่างดี ส่วนเมียรัก อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้โดยที่ไม่ระวัง เพราะถือเป็นคนใกล้ชิด

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ บรรดาสิ่งไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งอาจนำภัยมาสู่ชีวิตตน กล่าวคือ อย่าไว้วางใจคนใกล้ตัว หรือสิ่งที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถนำภัยมาสู่ตนเองได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยช้างสารงูเห่า ข้าเก่าเมียรัก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตช้างสารงูเห่า ข้าเก่าเมียรัก

  • สังคมสมัยนี้ไม่ควรไว้ใจคนง่ายๆ โดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จัก ดั่งคนโบราณสอนไว้ว่าช้างสารงูเห่า ข้าเก่าเมียรัก ต้องระวัง จะได้ไม่นำภัยมาสู่ตัว
  • เขาคงแค้นเคืองที่คุณให้เขาพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ผมว่าคุณควรระวังตัวไว้บ้างนะ ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ไว้ใจไม่ได้ เขาอาจจะทำอะไรที่เราคิดไม่ถึงได้
  • ทั้งข้าเก่าและเมียรัก เป็นบุคคลที่ใกล้ชิด ย่อมรู้เรื่องราวและความลับของเราหมด บุคคลประเภทนี้ ถ้ากลับกลายเป็นศัตรูแล้ว จะเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดดังนั้น จึงไม่ควรไว้วางใจจนเกินไป
  • คุณต้องระวังเขาให้ดี ไม่รู้ว่าที่กลับมาครั้งนี้มีแผนอะไรหรือไม่ ดังโบราณว่าช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ไม่น่าไว้วางใจ
  • นี่เธอ เพิ่งรู้จักเขาวันแรกก็ไปเที่ยวกับเขาเลยเหรอ ทำไมไว้ใจง่ายขนาดนี้ เรายังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไร บ้านช่องอยู่ไหน นี่นำภัยมาสู่ตัวเหมือนช้างสารงูเห่า ข้าเก่าเมียรักเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube