รวมคำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

รวมคำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล
X
Advertisements

คำพูดที่ยอดเยี่ยม จากบุคคลที่ยอดเยี่ยมในโลกใบนี้ สร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้เสมอ เลยอยากมาแชร์คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล ที่สุดยอดที่สุด!🌏

รวมแคปชั่นคำคมภาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล ความคิดจรรโลงจิต คำคมจรรโลงใจ

คำพูดดีๆ ที่มีมาจากแนวคิดของคนช่วยจรรโลงจิตใจและให้โลกนี้สวยงามหน้าอยู่ขึ้น วันนี้เราได้รวบรวมคำพูดเหล่านี้ของบุคคลระดับโลกที่เขาพูดไว้ให้เป็นข้อคิดให้กับชีวิตเราไม่ว่าจะเรื่องความรัก ชีวิต การงาน ความเข้าใจ ฯลฯ พร้อมคำแปลอย่างสวยงาม

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ ให้ข้อคิดกับชีวิต

Advertisements


“The best way to predict the future is to create it. – วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมา”🙂

“At the center of your being you have the answer; you know who you are and you know what you want. – ที่ศูนย์กลางของความเป็นคุณคุณมีคำตอบ คุณรู้ว่าคุณเป็นใครและคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร”😌

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. – พวกเราเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำๆ ความเป็นเลิศจากนั้นไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย”🙂

“Money is important, but the bottomlines is whether you want chase it or not – เงินเป็นสิ่งสำคัญ แต่ประเด็นสำคัญคือคุณต้องการไล่ตามหรือไม่”💸

“If you want to achieve greatness stop asking for permission. – ถ้าคุณต้องการบรรลุความยิ่งใหญ่หยุดขออนุญาต”😉

“Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. – จำไว้เสมอว่าคุณไม่เหมือนใคร เช่นเดียวกับคนอื่นๆ”😌

“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. – เมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองอยู่เคียงข้างคนส่วนใหญ่ถึงเวลาที่ต้องหยุดและไตร่ตรอง”🤔

“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. – ความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดได้ แสงเท่านั้นที่ทำได้ ความเกลียดชังไม่สามารถขับไล่ความเกลียดชังได้ ความรักเท่านั้นที่ทำได้”💗

“When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. – เมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดลงอีกบานหนึ่งก็เปิดออก แต่บ่อยครั้งที่เรามองไปที่ประตูที่ปิดอยู่นานจนไม่เห็นประตูที่เปิดไว้สำหรับเรา”😞

“The only person you are destined to become is the person you decide to be. – คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็นคือ คนที่คุณตัดสินใจที่จะเป็น”😌

“Live your life the way you want to and don’t care for others; it’s your life, not theirs. – ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการและไม่แคร์คนอื่น มันคือชีวิตของคุณไม่ใช่ของพวกเขา”😉

“One of the greatest mental freedoms is truly not caring what anyone else thinks of you. – เสรีภาพทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือการไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรกับคุณ”😌

“Accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. – ยอมรับตัวเองรักตัวเองและก้าวต่อไป หากคุณต้องการบินคุณต้องยอมแพ้สิ่งที่ทำให้คุณหนักใจ”😌

“I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. – ฉันเป็นคนที่ต้องตายเมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องตายดังนั้นขอให้ฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ”😇

“Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely. – ทัศนคติเป็นทางเลือก ความสุขคือทางเลือก การมองโลกในแง่ดีเป็นทางเลือก ความกรุณาเป็นทางเลือก การให้เป็นทางเลือก ความเคารพเป็นทางเลือก ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตาม เลือกอย่างชาญฉลาด”😇

“All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose. – คนที่ประสบความสำเร็จทั้งชายและหญิงล้วนเป็นนักฝันที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาจินตนาการว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรในอุดมคติในทุกๆด้านจากนั้นพวกเขาก็ทำงานทุกวันเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์อันไกลโพ้นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายนั้น”😌🌈

“Be the reason someone smiles. Be the reason someone feels loved and believes in the goodness in people. – จงเป็นเหตุผลที่ใครบางคนยิ้ม เป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนรู้สึกรักและเชื่อมั่นในความดีงามของผู้คน”😌

“More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate. – ยิ้มมากขึ้นกังวลน้อยลง ความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นการตัดสินน้อยลง มีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลง รักมากขึ้นเกลียดน้อยลง”😄

“Every challenge you face today makes you stronger tomorrow. The challenge of life is intended to make you better, not bitter. – ทุกความท้าทายที่คุณเผชิญในวันนี้ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ ความท้าทายของชีวิตมีไว้เพื่อทำให้คุณดีขึ้นไม่ขมขื่น”😊

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – ความสำเร็จไม่สิ้นสุด แต่ความล้มเหลวไม่ได้ร้ายแรง แต่เป็นความกล้าหาญที่จะดำเนินต่อไปซึ่งมีค่ามาก”😊

“Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness. – ร้องไห้ ให้อภัย เรียนรู้ ก้าวต่อไป ปล่อยให้น้ำตาของคุณรดเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขในอนาคต”🥲

“Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy. – อย่าเสียเวลาไปกับความโกรธเสียใจกังวลและเสียใจ ชีวิตสั้นเกินกว่าจะไม่มีความสุข”😉

“The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive. – ทางออกเดียวที่จะออกจากเขาวงกตแห่งความทุกข์ได้คือการให้อภัย”😢 – คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

“Learning to accept what you can’t control allows you to attract an abundant flow of peace and love into your life. – การเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดความสงบและความรักมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณ”😌🏞️💗

“She was born to be free, let her run wild in her own way and you will never lose her. – เธอเกิดมาเพื่อเป็นอิสระ ปล่อยให้เธอวิ่งไปตามทางของเธอ และคุณจะไม่มีวันสูญเสียเธอไป”🙂

“People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they’re not on your road doesn’t mean they’ve gotten lost. – ผู้คนต่างใช้เส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อแสวงหาความสมหวังและความสุข เพียงเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่บนถนนของคุณไม่ได้หมายความว่าพวกเขาหลงทาง”😉

“Sometime a problem is a chance for you to do your best. – บางครั้งปัญหาคือโอกาสที่คุณจะทำให้ดีที่สุด”😉

“A little progress each day adds up to big results. – ความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่”😊

“Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action. – การกระทำอาจไม่นำมาซึ่งความสุขเสมอไป แต่ไม่มีความสุขที่ไม่มีการกระทำ”😌

“Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. – ความทะเยอทะยานคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ ความอดทนคือยานพาหนะที่คุณมาถึง”🙂

“If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. – หากคุณไม่เต็มใจที่จะเสี่ยง ตามปกติแล้วคุณจะต้องจ่ายเพื่อสิ่งที่เป็นความธรรมดา”😌

“If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough. – หากคุณมองสิ่งที่คุณมีในชีวิตคุณจะมีมากกว่านี้เสมอ หากคุณมองสิ่งที่คุณไม่มีในชีวิตคุณจะไม่มีวันเพียงพอ”😔

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณกำลังจะตายในวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป”😇

“Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. – แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ทุกคนสามารถเริ่มตั้งแต่ตอนนี้และสร้างจุดจบใหม่ได้”😌

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. – ยี่สิบปีนับจากนี้คุณจะผิดหวังกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่คุณเคยทำ”🥲

“The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. – สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจลงมือทำ ส่วนที่เหลือเป็นเพียงความดื้อรั้น”🧐

“Sometimes the only choice left to do is to stop caring. Make peace and move forward no matter how it hurts because there is no reason to stay anymore. – บางครั้งทางเลือกเดียวที่ต้องทำคือเลิกห่วงใย ทำใจให้สงบและก้าวต่อไปไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนเพราะไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกต่อไป”🙂

“Sometimes the only choice left to do is to stop caring. Make a pace and move forward no matter how it hurts because there is no reason to stay anymore. – บางครั้งทางเลือกเดียวที่ต้องทำคือเลิกห่วงใย ก้าวและก้าวต่อไปไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนเพราะไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกต่อไป”🥲

“Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you. – ชีวิตสั้นเกินไปที่จะเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เคารพชื่นชมและให้ความสำคัญกับคุณ”😉

“It’s amazing how a little tomorrow can make up for a whole lot of yesterday. – มันน่าทึ่งมาก ที่วันพรุ่งนี้สามารถชดเชยวันวานได้ดีขึ้นมากมาย”😊

“Once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in.  – เมื่อพายุจบลงคุณจะจำไม่ได้ว่าคุณผ่านมันมาได้อย่างไรคุณสามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างไร คุณจะไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพายุจะจบลงแล้วหรือยัง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ เมื่อคุณออกมาจากพายุคุณจะไม่ใช่คนเดียวกับที่เดินเข้ามา”🌪️

“If you are waiting for anything in order to live and love without holding back, then you suffer. – หากคุณกำลังรอคอยสิ่งใดเพื่อที่จะมีชีวิตและรัก โดยไม่รั้งรอแสดงว่าคุณต้องทนทุกข์ทรมาน”😢

“Respect other people’s feelings. It might mean nothing to you, but it could mean everything to them. – เคารพความรู้สึกของคนอื่น มันอาจไม่มีความหมายสำหรับคุณ แต่มันอาจมีความหมายสำหรับพวกเขาทุกอย่าง”😊

“Learn to light a candle in the darkest moments of someone’s life. Be the light that helps others see; it is what gives life its deepest significance. – เรียนรู้ที่จะจุดเทียนในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของใครบางคน เป็นแสงสว่างที่ช่วยให้ผู้อื่นมองเห็น มันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งที่สุด”😌

“What a waste my life would be without all the beautiful mistakes I’ve made. – ชีวิตของฉันจะเป็นอะไรที่เสียเปล่าหากไม่มีข้อผิดพลาดที่สวยงามที่ฉันเคยทำ”😌

“I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time. – ฉันไม่สามารถให้สูตรความสำเร็จที่แน่นอนแก่คุณได้ แต่ฉันสามารถให้สูตรสำหรับความล้มเหลวได้แค่พยายามทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลา”😔

“No matter how much experience you have, there’s always something new you can learn and room for improvement. -ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนก็ยังมีสิ่งใหม่ๆ ให้คุณได้เรียนรู้และมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุงอยู่เสมอ”😉

“Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the whole world. – ความสุขคือการกอดใครสักคนไว้ในอ้อมแขนของคุณและรู้ว่าคุณถือโลกทั้งใบ”😊🌏

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. – ชีวิตสามารถเข้าใจย้อนหลังได้เท่านั้น แต่จะต้องมีชีวิตอยู่ข้างหน้า”😌

“Of all the serious considerations that will face us during our lifetime, perhaps the most serious is not to take life too seriously. – จากการพิจารณาอย่างจริงจังทั้งหมดที่จะต้องเผชิญในช่วงชีวิตของเรา บางทีสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไป”🙂

“Wherever you may go; Life is a beautiful thing. Life is like a passing season. It comes and go. Whatever may come, it’s better to enjoy the changing seasons. – ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน ชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม ชีวิตก็เหมือนฤดูกาลที่ผ่านไป มันมาและไป อะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้น จะดีกว่าที่จะเพลิดเพลินไปกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป”😇🌏

“Some things cannot be taught; you must be experienced. You never learn the most valuable lessons in life until you go through your own journey. – บางสิ่งสอนกันไม่ได้ คุณจะต้องมีประสบการณ์ คุณไม่เคยเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตจนกว่าคุณจะผ่านการเดินทางของคุณเอง”😊

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ สั้นๆ

แคปชั่นภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

“The most important thing is to look ahead. The past is your anchor. – สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมองไปข้างหน้า อดีตคือที่ยึดเหนี่ยวของคุณ”🥲

“Try to be a rainbow in someone’s cloud. – พยายามเป็นสายรุ้งในก้อนเมฆของใครบางคน”🌈☁️

“Success comes from having dreams that are bigger than your fears. – ความสำเร็จมาจากการมีความฝันที่ใหญ่กว่าความกลัวของคุณ”🌈

“Inspiration responds to our attentiveness in various and sometimes unexpected ways. – แรงบันดาลใจตอบสนองต่อความใส่ใจของเราในรูปแบบต่างๆ และบางครั้งก็คาดไม่ถึง”😉

“Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them. – สิ่งดีๆ มาถึงคนที่รอ แต่สิ่งที่ดีกว่าจะมาหาคนที่ออกไปรับ”😇

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – ความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิตอยู่ ไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มลง”😌

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. – ผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ผู้คนจะไม่ลืมว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร”😌

“The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. – การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคือคนๆ หนึ่งสามารถเปลี่ยนอนาคตของเขาได้ ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติของเขาเท่านั้น”😌

“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. – ความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจและการเอาชนะมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย”🏆

“Life is a mountain. Your goal is to find your path, not to reach the top. – ชีวิตคือภูเขา เป้าหมายของคุณคือค้นหาเส้นทางของคุณไม่ใช่เพื่อไปถึงจุดสูงสุด”🏔️

“Fake people have an image to maintain. Real people just don’t care. – คนปลอมมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษา คนจริงก็ไม่สนใจ”😎

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – ความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้ม แต่คือการเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราล้มลง”😇

“If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present. – ถ้าคุณอยากมีความสุขอย่าจมอยู่กับอดีตไม่ต้องกังวลกับอนาคตมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบัน”😊

“The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. – ความกลัวตายตามมาจากความกลัวชีวิต คนที่มีชีวิตเต็มที่ก็พร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อ”😌

“No matter how much suffering you went through, you never wanted to let go of those memories. – ไม่ว่าคุณจะผ่านความทุกข์ทรมานมามากแค่ไหนคุณก็ไม่เคยอยากปล่อยความทรงจำเหล่านั้นทิ้งไป”🥲

“There are two kinds of secrets. The ones we keep from others and the ones we keep from ourselves. – ความลับมีสองประเภท สิ่งที่เราเก็บไว้จากผู้อื่นและสิ่งที่เราเก็บไว้จากตัวเราเอง”🙂

“It was only a sunny smile, and little it cost in the giving, but like morning light it scattered the night and made the day worth living. – มันเป็นเพียงรอยยิ้มที่สดใสและมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยในการให้ แต่ก็เหมือนกับแสงยามเช้าที่กระจายไปทั้งคืนและทำให้วันนั้นคุ้มค่ากับการมีชีวิตอยู่”😊

“No amount of regretting can change the past, and no amount of worrying can change the future. – ความเสียใจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้และไม่มีความกังวลใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้”😉

“Life is not always perfect. Like a road, it has many bends, ups and down, but that’s its beauty. – ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป เช่นเดียวกับถนนที่มีทางโค้งขึ้นลงมากมาย แต่นั่นก็คือความสวยงามของถนน”🗾

“The roughest roads often lead to the top. – ถนนที่ขรุขระที่สุดมักจะนำไปสู่จุดสูงสุด”😌

“The greatest step towards a life of simplicity is to learn to let go. – ขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแห่งความเรียบง่ายคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง”😌

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. – ความสุขในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณ”🤔

“A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. – ชีวิตที่ทำผิดพลาดไม่เพียง แต่มีเกียรติมากกว่า แต่ยังมีประโยชน์มากกว่าชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรเลย”😊

“A sunset can be a reminder that no matter how difficult life is, it can still end beautifully – พระอาทิตย์ตกอาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าชีวิตจะยากแค่ไหนก็ยังจบลงอย่างสวยงามได้”🌞

“The beauty that we find in the world is a reflection of the beauty inside of us. – ความงามที่เราพบในโลกคือภาพสะท้อนของความงามในตัวเรา”😊

“Turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities. – จงเปลี่ยนอุปสรรคของคุณให้เป็นโอกาส และปัญหาของคุณให้เป็นความเป็นไปได้”😉

“Positive anything is better than negative nothing. – สิ่งที่เป็นบวกย่อมดีกว่าสิ่งที่เป็นลบ”😌

“Victory is in having done your best. If you’ve done your best, you’ve won. – ชัยชนะอยู่ที่การทำให้ดีที่สุด หากคุณทำดีที่สุดแล้วคุณก็ชนะ”😊🏆

“Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. – 
จับใบหน้าของคุณไปยังแสงแดดและคุณไม่สามารถมองเห็นเงาได้”🌤️

“Words can inspire, thoughts can provoke, but only action truly brings you closer to your dreams. – คำพูดสามารถสร้างแรงบันดาลใจความคิดสามารถกระตุ้นได้ แต่การกระทำเท่านั้นที่ทำให้คุณเข้าใกล้ความฝันได้อย่างแท้จริง”😌

“Just when the caterpillar thought the world was ending, he turned into a butterfly. – เมื่อหนอนผีเสื้อคิดว่าโลกกำลังจะสิ้นสุด มันก็กลายเป็นผีเสื้อ”🦋

“If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. – ถ้าชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ มันจะหยุดเป็นชีวิตและไร้รสชาติ”🙂

“Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – พวกเราหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับความกลัว”🥲

“Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend. – อย่าเดินนำหน้าฉันฉันไม่อาจทำตาม อย่าเดินตามหลังฉันฉันไม่อาจนำ เดินข้างฉันและเป็นเพื่อนฉัน”😊

“Can’t give you a sure-fire formula for success, but can give you a formula for failure, Just try to please everybody all the time. – ไม่สามารถให้สูตรความสำเร็จที่แน่นอนแก่คุณได้ แต่สามารถให้สูตรสำหรับความล้มเหลวได้ เพียงแค่พยายามทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลา”🙂

“Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow. – ชีวิตมอบโอกาสครั้งที่สองให้คุณเสมอ มันเรียกว่าพรุ่งนี้”🙂

“Sometimes, you just have to stop caring, you have to turn off all emotion and feeling to protect yourself from getting hurt. – บางครั้งคุณต้องหยุดดูแลคุณต้องปิดอารมณ์และความรู้สึกทั้งหมดเพื่อป้องกันตัวเองจากการบาดเจ็บ”😔

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความสวยงามของความฝัน”🌈💫

“Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people. – ชีวิตจะง่ายขึ้นและสวยงามขึ้นเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ดีในตัวคนอื่น”🙂

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present. – วันวานคือประวัติศาสตร์ พรุ่งนี้เป็นเรื่องลึกลับ วันนี้เป็นของขวัญจากพระเจ้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่เราเรียกสิ่งนี้ว่าของขวัญ”😇🎁🌤️

“Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands. – รับผิดชอบความสุขของตัวเอง อย่ายัดเยียดความสุขให้คนอื่น”😉

“Accept yourself, your strengths, your weaknesses, your truths, and know what tools you have to fulfill your purpose. – ยอมรับตัวเองจุดแข็งจุดอ่อนความจริงของคุณและรู้ว่าคุณมีเครื่องมืออะไรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของคุณ”😉

“The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it. – สิ่งเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างคุณและเป้าหมายของคุณคือเรื่องไร้สาระที่คุณมักจะบอกตัวเองว่าทำไมคุณถึงทำไม่สำเร็จ”🥲

“Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward, and savoring the journey. – ชีวิตคือการยอมรับความท้าทายระหว่างทางเลือกที่จะก้าวต่อไปและลิ้มรสการเดินทาง”🏞️💗

“Sometimes the only way to ever find yourself is to get completely lost. – บางครั้งวิธีเดียวที่จะค้นพบตัวเองคือการหลงทาง”😌

“You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try. – คุณอาจผิดหวังถ้าคุณล้มเหลว แต่คุณจะถึงวาระถ้าคุณไม่พยายาม”🙂

“Let it rain on some days,
Let yourself shiver on some cold nights, So when it’s Spring you’ll know why it was all worth going through. – ขอให้ฝนตกในบางวัน ปล่อยให้ตัวเองหนาวสั่นในคืนที่หนาวเหน็บ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิคุณจะรู้ว่าทำไมทุกอย่างจึงคุ้มค่าที่จะผ่านไป”😇

“Stop comparing yourself to other people, just choose to be happy and live your own life. – เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแค่เลือกที่จะมีความสุขและใช้ชีวิตของตัวเอง”😌

“Life is to be enjoyed, not endured – ชีวิตคือการมีความสุขที่ไม่จีรัง”🥲

“Comparing toilet paper and comforting words may sound ridiculous but both wipe away filth. – การเปรียบเทียบกระดาษชำระกับคำพูดปลอบโยนอาจฟังดูไร้สาระ แต่ทั้งคู่ก็ช่วยขจัดความสกปรกได้”😌

“True beauty is found in profound things – like love or kindness. – ความงามที่แท้จริงพบได้ในสิ่งที่ลึกซึ้ง เช่นความรักหรือความเมตตา”💗

“The individual who says it is not possible should move out of the way of those doing it. – คนที่พูดว่าเป็นไปไม่ได้ ควรหลีกทางให้คนที่ทำแบบนั้นทำ”😉

Advertisements