สุภาษิตคำพังเพยโตฟักโตแฟง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยโตฟักโตแฟง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. โตฟักโตแฟง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยโตฟักโตแฟง

ที่มาของสำนวน สำนวนนี้เอาฟักและแฟงมาเปรียบคือ ฟักแฟงมักจะใหญ่เกินวัน โตเร็วนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ คนที่โตแต่ตัว ส่วนสติปัญญาความคิดความอ่านยังเหมือนเด็ก

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยโตฟักโตแฟง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตโตฟักโตแฟง

  • เรียนจบทำได้งานขนาดนี้ อย่าทำเหมือนพวกโตฟักโตแฟง จะทำอะไรต้องมีเหตุผลเสียบ้าง ไม่ใช่เอาแต่เรียกร้องความสนใจ
  • เธอนี่มัน โตฟักโตแฟง เสียจริง โตป่านนี้แล้วยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรเองอีก
  • ลูกคนนี้โตฟักโตแฟงจริงๆ อายุขนาดนี้แล้วยังจะทำอะไรเป็นเด็กๆ ไม่มีความคิดอยู่อีก
  • คุณอายุก็ไม่ใช่น้อยๆ แล้วนะ ทำอะไรก็รู้จักคิดเสียบ้างทำเป็นเด็กๆ ไปได้ คนอื่นเขาจะว่า โตฟักโตแฟง เอาได้นะ
  • ผู้ชายหลายคนทำงานทำการดี แต่ในใจทุกคนยังมีความฝันสมัยเด็ก สะสมของเล่นก็มี โตฟักโตแฟง แค่เติมฝันวัยเด็ก แต่ทุกคนก็รับผิดชอบชีวิตตน และครอบครัวได้ ก็ไม่เป็นไร

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube