สุภาษิตคำพังเพยชาติเสือจับเนื้อกินเอง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยชาติเสือจับเนื้อกินเอง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

ความหมายของสุภาษิตชาติเสือจับเนื้อกินเอง

ที่มาของสำนวน เปรียบกับเสือซึ่งเป็นสัตว์นักล่าตามธรรมชาติ ซึ่งมันต้องจับสัตว์กินเอง ไม่มีใครหาให้กิน และในสำนวนชาติเสือในที่นี้หมายถึงคนที่มีศักดิ์ศรี

สำนวนที่คล้ายกัน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่เชื่อมั่นและถือศักดิ์ศรีของตน แม้จะลำบากยากแค้นก็ไม่ยอมรบกวนหรือเบียดเบียนใคร หรือการทำมาหากินด้วยความอุตสาหะไม่เบียดเบียนผู้อื่น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยชาติเสือจับเนื้อกินเอง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตชาติเสือจับเนื้อกินเอง

  • คนอย่างเขาเป็นชาติเสือจับเนื้อกินเอง เขาสู้ชีววิตด้วยล้ำแข้งและน้ำมือตัวเอง โดยไม่ง้อใคร เป็นผู้ชายที่เข้มแข็งสร้างเส้นทางของตัวเอง
  • ชาติเสือจับเนื้อกินเอง เป็นคุณสมบัติของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ อยากจะทำอะไรก็ต้องลงมือทำเอง สร้างความสำเร็จใน ชีวิต หน้าที การงานด้วยตัวเอง
  • พ่อเห็นว่าสมชายพึ่งเรียนจบก็เลยจะฝากงานที่บริษัทเพื่อนให้ แต่เขาไม่ยอมก็เลยพยายามหางานด้วยตัวเอง ไม่นานเขาก็หางานทำได้ แม้ค่าตอบแทนจะไม่สูงมาก แต่ก็เป็นงานที่เขาชอบและถนัด
  • คนเก่งส่วนใหญ่จะมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต หลายคนจะเป็นคนประเภท ชาติเสือจับเนื้อกินเอง สู้ด้วยลำแข็งตัวเอง ไม่พึ่งพาใคร จนประสบความสำเร็จได้ก็เยอะ
  • ผู้หญิงคนไหนได้ผู้ชายนิสัยชาติเสือจับเนื้อกินเองนับว่าโชคดี เป็นผู้ชายที่เข้มแข็ง พร้อมดูแลปกป้องครอบครัว นับว่าหายาก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements