สุภาษิตคำพังเพยตีวัวกระทบคราด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยตีวัวกระทบคราด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตีวัวกระทบคราด

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตีวัวกระทบคราด

ที่มาของสำนวนนี้คือ มาจากกคราดซึ่งใช้เป็นเครื่องมือกวาดลานฟางหรือหญ้าในนา ผูกเป็นคันยาวใช้วัว และคราดจะเป็นตักระตุ้นให้วัวทำงานลากคราดไป เมื่อคราดไม่ทำงานก็เลยใช้วิธีตีวัวให้ลากคราด เป็นที่มาของคำว่า “ตีวัวกระทบคราด”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ ไพล่ไปรังควานอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องและตนสามารถทำได้ ถูกนำมาใช้เปรียบเปรยกับคนที่โกรธหรือไม่พอใจกับคนหนึ่ง แต่ไม่สามารถทำอะไรกับคนนั้นได้โดยตรง จึงต้องไปกระทำหรือระบายออกกับอีกคนซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงคนที่ตนไม่พอใจได้นั่นเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตีวัวกระทบคราด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตีวัวกระทบคราด

  • แบบนี้มันตีวัวกระทบคราดชัดๆ คุณไม่พอใจที่เขาไปจอดรถขวางหน้าบ้านคุณ แต่คุณกลับไปลงมือทำร้ายสัตว์เลี้ยงของเขา
  • ปัญหาของชีวิตคู่ที่น่าเบื่อมากอย่างหนึ่งก็คือ การระบายปัญหา แบบ ตีวัวกระทบคราด บางทีมีปปัญหากับที่ทำงานก็มาระบายกับคนที่บ้าน ซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
  • คุณมีปัญหาอะไรก็มาพูดกันตรงๆดีกว่า อย่ามาตีวัวกระทบคราดอยู่แบบนี้เลย ไม่อย่างนั้นปัญหาก็ไม่จบเสียที
  • เราไม่ควรสร้างนิสัย ตีวัวกระทบคราด ไม่พอใจใครก็ไประบายกับอีกคน ควรเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตัวเอง เพราะการทำนิสัยแบบนี้บ่อยๆ จะไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย
  • สมชายไม่พอใจหัวหน้า แต่เอาความโมโหไปลงกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้เพื่อนร่วมงานหลายคนไม่พอใจเป็นอย่างมาก ทำตัวแบบตีวัวกระทบคราดชัดๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements