นิทานอีสป เรื่อง “มดกับตั๊กแตน” ไทย-Eng

นิทานอีสปมดกับตั๊กแตน ไทย-Eng

“มดกับตั๊กแตน” เป็นนิทานอีสปยอดนิยมอีกเรื่องหนึ่งที่ให้บทเรียนสำคัญถึงคุณค่าของการทำงานหนักและการวางแผน นี่คือการบอกเล่าเรื่องราวและคำสอนที่บอกเล่า

นิทานอีสปเรื่องมดกับตั๊กแตน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มดทำงานหนักตัวหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับการเก็บอาหารสำหรับฤดูหนาว ในขณะเดียวกัน ตั๊กแตนผู้ไร้กังวลกำลังร้องเพลงและเล่นท่ามกลางแสงแดดโดยไม่สนใจอนาคต มดเตือนตั๊กแตนให้เริ่มเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาว แต่ตั๊กแตนกลับหัวเราะและสนุกกับตัวเองต่อไป

Once upon a time, a hardworking ant was busy collecting food for the winter. Meanwhile, a carefree grasshopper was singing and playing in the sun, not caring about the future. The ant warned the grasshopper to start preparing for winter, but the grasshopper laughed and continued to enjoy himself.

เมื่อฤดูหนาวมาถึง มดมีอาหารเพียงพอสำหรับประทังชีวิต ในขณะที่ตั๊กแตนไม่มีอะไรเลย ตั๊กแตนสำนึกผิดจึงอ้อนวอนมดให้ช่วย มดรู้สึกสงสารตั๊กแตน จึงให้อาหารเพียงเล็กน้อย แต่เตือนตั๊กแตนว่ามันควรเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเสียบ้าง

As the winter arrived, the ant had enough food to survive, while the grasshopper had nothing. The grasshopper, realizing his mistake, begged the ant for help. The ant, feeling sorry for the grasshopper, gave him a small portion of food, but reminded him that he should have prepared for the future.

นิทานอีสปเรื่องมดกับตั๊กแตน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การทำงานหนักและการมองการณ์ไกลได้รับรางวัลในวันหนึ่ง ในขณะที่ความเกียจคร้านและการผัดวันประกันพรุ่งนำไปสู่ความยากลำบากในอนาคต”

  • การทำงานหนักและการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จและความอยู่รอด
  • การผัดวันประกันพรุ่งและความเกียจคร้านสามารถนำไปสู่ผลเสียได้
  • การคิดล่วงหน้าและวางแผนสำหรับอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาได้
  • เตรียมตัวให้พร้อมและมีมากกว่านั้นดีกว่าที่จะตั้งตัวไม่ทันและไม่มีอะไรเลย

“Hard work and foresight are rewarded in future, while laziness and procrastination lead to difficulties in the future.”

  • Hard work and planning are essential for success and survival.
  • Procrastination and laziness can lead to negative consequences.
  • It’s important to think ahead and plan for the future, as it can help us avoid problems.
  • It’s better to be prepared and have extra than to be caught off guard and have nothing.

นิทานเรื่องนี้เรื่องราวอมตะที่เน้นความสำคัญของการทำงานหนัก การวางแผน และการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีให้ขยันหมั่นเพียรในการทำงานและวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children