นิทานอีสป เรื่อง “ค้างคาว นก และสัตว์ป่า” ไทย-Eng

นิทานอีสปค้างคาว นก และสัตว์ป่าไทย-Eng

“ค้างคาว นก และสัตว์ป่า” เป็นนิทานอีสปคลาสสิกที่สอนความสำคัญของความซื่อสัตย์และอันตรายของการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ

นิทานอีสปเรื่องค้างคาว นก และสัตว์ป่า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ค้างคาวตัวหนึ่งมีชีวิตทั้งในกลางวันและกลางคืน ในเวลากลางวัน ค้างคาวจะบินปะปนกับนกและบินไปรอบๆ แต่ในเวลากลางคืน ค้างคาวจะบินไปปะปนกับสัตว์ป่า อยู่มาวันหนึ่ง ค้างคาวคุยโวกับนกว่าเขาสามารถอยู่ในสองโลกได้อย่างไร และมีสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองอย่าง พวกนกสงสัยในคำพูดของค้างคาว และกล่าวหาว่ามันเป็นคนทรยศต่อเผ่าพันธุ์ของมัน

Once upon a time, a bat lived a double life. During the day, the bat would mix with the birds and fly around with them, but at night, the bat would mingle with the beasts of the forest. One day, the bat bragged to the birds about how he was able to live in two worlds and have the best of both. The birds were suspicious of the bat’s claims and accused him of being a traitor to their kind.

ค้างคาวไม่พอใจกับข้อกล่าวหาและพยายามโน้มน้าวให้นกเชื่อว่ามันอยู่ข้างพวกนก แต่เมื่อมันบินลงมายังพื้นดินเพื่อพิสูจน์ความภักดีต่อสัตว์ป่า พวกสัตว์ป่าก็ตกใจเมื่อเห็นค้างคาวบินลงมา และโจมตีใส่ค้างคาว

The bat became upset by the accusations and tried to convince the birds that he was on their side. But when he flew down to the ground to prove his loyalty to the beasts, they were frightened by the sight of the bat and attacked him.

ค้างคาวสามารถหลบหนี และบินกลับขึ้นไปบนต้นไม้ซึ่งมีนกรออยู่ แต่เมื่อนกเห็นปีกที่ขาดวิ่นของค้างคาว พวกมันไม่ยอมให้ค้างคาวเข้าร่วม และปฏิเสธว่าค้างคาวเป็นพวกทรยศ

The bat managed to escape and flew back up to the trees, where the birds were waiting. But when the birds saw the bat’s torn wings, they refused to let him join them and rejected him as a traitor.

นิทานอีสปเรื่องค้างคาว นก และสัตว์ป่า

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การพยายามทำให้ทุกคนพอใจอาจนำไปสู่การถูกปฏิเสธจากทั้งสองฝ่าย และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง”

โดยเรื่องราวนี้สอนเราว่าการพยายามทำให้ทุกคนพอใจเป็นเกมที่อันตราย และการไม่ซื่อสัตย์ว่าเราเป็นใครสามารถนำไปสู่การปฏิเสธและความไม่ไว้วางใจได้ นอกจากนี้ยังเตือนเราถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และการซื่อสัตย์ต่อตนเอง

  • ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ และการเสแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่อาจนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจ และการปฏิเสธได้
  • การพยายามทำให้ทุกคนพอใจนั้นเป็นไปไม่ได้ และเราควรยึดมั่นในคุณค่าและความเชื่อของเราเอง
  • การกระทำมีผลที่ตามมา และเราควรคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเลือกของเรา และวิธีที่ตัวเลือกเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
  • การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นไม่สำคัญเท่าการซื่อสัตย์ต่อตนเอง

“Trying to please everyone may lead to rejection from both sides, and it’s essential to stay true to oneself.”

The story teaches us that trying to please everyone is a dangerous game, and being dishonest about who we are can lead to rejection and mistrust. It also reminds us of the importance of honesty and staying true to ourselves.

  • Honesty is always the best policy, and pretending to be something we’re not can lead to mistrust and rejection.
  • Trying to please everyone is impossible, and we should stay true to our own values and beliefs.
  • Actions have consequences, and we should think carefully about the choices we make and how they will affect others.
  • Being accepted by others is not as important as being true to ourselves.

สรุปแล้ว ค้างคาว นก และสัตว์ป่า เป็นเรื่องราวอมตะที่สอนเราถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และการซื่อสัตย์ต่อตนเอง มันเตือนเราว่าการพยายามทำให้ทุกคนพอใจเป็นเกมที่อันตราย และการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นไม่สำคัญเท่ากับการซื่อสัตย์ต่อตนเอง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children